ISO 22000 (HACCP)

 

ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi (HACCP)


       ISO 22000 Gıda güvenliği yönetim sistemi artık birçok işletme için gereklilik haline gelmiştir. Müşteri istekleri doğrultusunda oluşturulan bu sistem aslında en temel sistem gerekliliklerini içerir. GMP uygulamalarından sonra işletmenin taşınması gereken ikinci basamaktır. Bu sistemin bir sonraki aşaması yani daha da zorlu olanı BRC – IFS gibi market standartlarıdır.


ISO 22000 ne içerir ?


     ISO 22000:2005 standardı uluslar arası bir gıda güvenliği yönetim sistemi standardıdır. Uluslar arası standartlar organizasyonu (ISO) tarafından hazırlandığından, tüm dünya ülkelerinde tanınan ve bilinen bir standarttır.


    Tek hedefi; tüketici sağlığını güvence altına alan bir sistem kurulmasıdır. Bu şu anlama gelir; ürünün hiçbir kalite özelliği (tadı, kokusu, fiyatı, ambalaj özellikleri vb.), bu konulardaki müşteri istekleri veya şikayetleri, bu standardın kapsamında değildir. Sadece tüketicinin sağlığını etkileyen konurları inceler ve geliştirmeye çalışır.


      Sık karşılaşılan sorulardan soru ISO 22000 ile HACCP arasındaki ilişki üzerinedir. Ayrı bir sistem kurulması gerekir mi? Ayrı belgelendirme çalışması yapılmalı mıdır? ISO 22000 HACCP içerir mi? ISO 22000 standardının 8 maddesinden 7.si HACCP çalışmalarını içerir. ISO standart formatı HACCP yaklaşımına uygulanmış ve ISO 22000 standardı oluşturulmuştur. Çıkış noktası HACCP’tir.


Bir gıda işletmesinde ISO 22000 nasıl oluşturulur ?


İzlenmesi gereken adımlar şunlardır ;


1. Sistem çalışması yapacak kişilerin eğitim alması ve / veya bir sistem danışmanı ile anlaşılması,
2. Dokümantasyon çalışmalarının tamamlanması
3. Tanımlanan sistemde ihtiyaç duyulan altyapı gerekliliklerinin sağlanması
4. Sistem ile ilgili personelin bilgilendirilmesi ve eğitilmesi
5. Kayıtların tutulması ve gerekli doküman düzeltmelerinin yapılması
6. Sistemin etkin çalışıp çalışmadığının incelenmesi (İç denetim ve veri analizlerinin yapılması)
7. Toplantıların yapılması ve iyileştirme çalışmaları


Bu aşamaların ardından sistem devreye alınmış olur. Belgendirme denetimi için varılması gereken nokta burasıdır.

 


ISO 22000 Uygulamanın Faydaları ;


•Rekabet gücü yaratarak pazarlamada rakiplerin önüne geçilmesini sağlar.
•Çalışanların hijyen ve gıda güvenliği konusunda bilinçlenmesini sağlar.
•Gıda mevzuatlına ve kanunlara uyumluluğu sağlar.
•Müşteri güvenini ve memnuniyetini sağlar.
•Avrupa Birliği içinde ve dışında ticaret kolaylığı sağlar.
•Düzeltici yerine önleyici metotlar kullanımı ürün kayıplarını engeller.
•Ürün kalitesi gelişir.
•Güvenlik konularına genel bir yaklaşım sağlar.
•Spesifikasyon ve yasal mevzuatla uyum içinde olunduğunun kanıtıdır.
•Potansiyel tehlikeler başlangıçta ortaya çıkarılır ve giderilebilir.
•Gıda kökenli tehlikelerin ekonomik bir şekilde kontrolünü sağlar.
•Proses kontrolü ile hatalı ürün üretme riskinin azaltılmasını sağlar.
•Güvenli olmayan ürünün üretimi ve satışı riskini azaltır.
•Üretilmiş olan ürünün kalite kontrolünden, önleyici kalite güvencesine geçişi sağlar.
•Gıda zehirlenmeleri ve ölüm risklerinin düşürülmesini sağlar.
•Resmi denetimlerde karşılaşılan sorunların en aza indirilmesi için yöntem tanımlar.
•Gıda israfının ve bu israftan kaynaklanan maliyetlerin en aza indirilmesini sağlar.
•Çalışma ortamının iyileşmesini sağlar.
•Gıda tedarik zincirinde iyi bir yer edinme/güven oluşturmayı sağlar.
•Uluslararası pazarlara girişte ilk gereksinimi karşılar.
•Yönetim etkinliğini artırır.