ISO 9001

 

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi (International Organization For Standardization)

 

      ISO 9001 Belgesi ise ilgili kuruluşun ürün veya hizmetlerinin uluslararası kabul görmüş bir yönetim sistemine uygun olarak sevk ve idare edilen bir yönetim anlayışının sonucunda ortaya konduğu ve dolayısı ile kuruluşun ürün ve hizmet kalitesinin sürekliliğinin sağlanabileceğinin bir güvencesini belirler. Kuruluş bu standardın şartlarını sağladığında ISO 9001 belgesini alabilir. Farklı ülkelerde veya bölgelerde benzer teknolojiler için geliştirilen farklı standartlar zaman zaman "ticaret için teknik engel" olarak kullanılmaktadır. İşte ISO' nun günümüzdeki en önemli işlevi ISO 9000 kalite yönetim standartları ve diğer ürün standartları gibi uluslararası kabul görmüş standartlar hazırlayarak ticaretin önündeki bu tip teknik engelleri ortadan kaldırmaktır.

 

      ISO 9000 Nedir? : Organizasyonların müşteri memnuniyetinin artırılmasına yönelik olarak kalite yönetim sisteminin kurulması ve geliştirilmesi konusunda rehberlik eden ve ISO tarafından yayınlanmış olan bir standartlar bütünüdür.

 

      ISO 9001 Nedir? : Kalite Yönetim Sistemlerinin kurulması esnasında uygulanması gereken şartların tanımlandığı ve belgelendirme denetimine tabi olan standarttır. Verilen belgenin adıdır.

 

 Dış yararlar:

 

         •Kuruluşun imajının güçlenmesi,

         •Müşteri memnuniyeti,

         •Müşteri artışı,

         •Rekabet gücünün artması,

         •Daha iyi tedarikçi ilişkileri sağlar.

 

 
İç yararlar:

 

          •Yönetimin etkinliği,

          •Olumlu kültürel değişim,

          •Kalite bilincinin oluşması,

          •Daha iyi bir dokümantasyon,

          •Sistematikleşmek,

          •Standardizasyon ve tutarlılık,

          •Etkinlik ve üretkenlik artışı,

          •Maliyetlerin azaltılmasını sağlar,