Kalıntı Analizleri

 

 

          Ocak 2013 tarihi itibariyle "Pestisit , Melamin ve Pah" analizleri çalışmalarımız son teknoloji cihazları bünyemize katarak başlamıştır. Kalıntı miktarı, gaz ve sıvı kromatografı cihazları ile kısa zamanda saptanabilmektedir. Laboratuvarımızda pestisit analizi tayini için LC/MS/MS ve GC/MS/MS cihazları bulunmaktadır.

  • Melamin Tayini
  • PAH’ların Tayini ( Benzo(A)Piren Krisen, Benzo(B)Floranten, Benzo(A)Anthrasen)
  • Pestisitlerin Tayini*

*Pesitisit  tayini çalışmalarımız son teknoloji GC- MS/MS ve LC- MS/MS  cihazlarımızla yapılmaktadır.  Pesitisit ürün kapsamımızda “tüm yem maddeleri” bulunmaktadır. Tüm gıdalardaki kapsam genişletme ve validasyon çalışmalarımız tüm hızıyla devam etmektedir. Yeni çalışmalarımız kapsamında aşağıdaki ürün grupları kapsam portföyüne dahil edilecektir.

  • Yüksek Su İçerikli Ürünler (Yaş Meyve, Sebze vb.)
  • Kahve ve Kahve Çekirdeğinde
  • Süt Ürünlerinde
  • Yüksek Nişasta ve/veya protein ve düşük su ve yağ içerikli ürünler (Tahıl, Bakliyat vb.)