Mikrobiyolojik Analizler

 

Aerobik Koloni Sayısı
Katı Besiyerinde E.coli Sayımı
Katı Besiyerinde Koliform Sayımı
Enterobacteriaceae Sayımı
Maya-Küf Sayımı
Listeria monocytogenes Aranması
Salmonella spp. Aranması
E.coli O157H7 Aranması
Bacillus cereus Sayımı

Cronobacter sakazakii Aranması
Rope Sporu Sayımı
Konservelerde Ticari Sterilite Kontrolü
Termofilik Campylobacter Aranması
Vibrio spp. (V.parahaemolyticus ve V.cholerae) Aranması
EMS Yöntemiyle E.coli Sayımı
Staphylococcal Enterotoksin Tayini
Hızlı Yöntem ile Salmonella spp. Aranması

Clostridium perfiringens (Sülfit indirgeyen Anaerob Bakteri) Sayımı

Koagulaz Pozitif Staphylococci (S.aureus ve diğerleri) Sayımı 
 

Yeni Analizler;

 

  • Hızlı Yöntem ile L.monocytogenes ve Listeria spp. Aranması
  • Spesifik Mikroorganizma Sayısı
  • Pseudomonas spp. Sayımı
  • Gluten Tayini