El-Kol Titreşimi Kişisel Maruziyet Ölçümü

Çalışanların maruz kaldığı mekanik titreşim düzeyini, işyerinde gerçekleştirilen risk değerlendirmesinde ele alır, gerekiyor ise ölçümler yaptırarak mekanik titreşime maruziyeti belirler. Bu ölçümler, 20/08/2013 tarihli ve 28741 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analizi Yapan Laboratuvarlar Hakkında Yönetmeliğe göre yapılır.

Titreşime maruz kalan insanlarda:

·         Fiziksel ve psikolojik rahatsızlıklar (yorgunluk, dikkat azalması, ortopedik rahatsızlıklar, sakatlıklar, iş kazaları, vb. )

·         Yaşam kalitesinde olumsuz etkiler

·         Çalışma performansının azalması

·         Damarların daralması veya genişlemesi

·         Kas ve sinir deformasyonu

·         Eklem deformasyonu

·         İç organların etkilenmesi

·         Genel bozukluklar

·         Titreşime neden olan kuvvetlerin değişikliğe uğratılması

·         Yalıtım yolu ile titreşimin kontrolü

·         Titreşimin iletildiği elemanda kontrolü

 

Titreşimin Kontrolü İçin Teknik Tedbirler

Titreşimin önlenmesi için yönetimsel tedbirler; Günlük çalışma süresinin kısaltılması, alet ekipmanın kaslara baskı yapmayacak şekilde değiştirilmesi, alet ağırlığının optimum yapılması, hava basıncının 3 atmosferin altına düşürülmesi, havanın aletin önünden çıkarılması, titreşime maruz kalan kişinin soğuktan korunması, işçi eğitimi şeklinde sıralanabilir.

Laboratuvarımızda Gerçekleştirilen Titreşim Ölçümleri;

·         El-Kol Titreşimi Kişisel Maruziyet Ölçümü

 

  • Tüm Vücut Titreşimi Kişisel Maruziyet Ölçümü