Kalıntı Laboratuvarı

 

      Pestisit tarımda verimliliği arttırmak için zararlı haşereleri ve üretimi yapılmak istenen ürün haricindeki yabancı maddeleri uzaklaştırma amacıyla zirai mücadele uygulamalarında kullanılan her türlü kimyasal maddeye verilen genel bir isimdir .


      Pestisitler zehirdir. Pestisitler yanlış kullanıldığında; pestisit kalıntıları hem tüketiciyi hemde çevreyi olumsuz etkilemektedir. Bu olumsuzlukları önlemek adına Türk Gıda Kodeksi Pestisitlerin Maksimum Kalıntı Limitlerine dair bir yönetmelik hazırlamış ve bu yönetmelikte insan sağlığına zarar vermeyecek maksimum kalıntı limitlerini belirlemiştir. Bu limitlerin üzerinde pestisit kalıntısı içeren gıdalar insan ve hayvanlar için risk teşkil eder.


     Bir ürün üzerinde bulunan pestisit kalıntı miktarı gaz ve sıvı kromatografı cihazları ile kısa zamanda saptanabilmektedir. Laboratuvarımızda pestisit analizi tayini için LC/MS/MS ve GC/MS/MS cihazları bulunmaktadır.