Katkı Laboratuvarı

 

     Gıda katkı maddelerinin gıda sanayindekullanılması, gelişen teknoloji ile birlikte değişik üretim tekniklerinden ve buna bağlı tüketici beğenisinin çeşitlilik kazanmasından doğmuştur.


   Gıda katkı maddelerinin kullanımının çeşitlenerek yaygınlaşması, insan sağlığı ve ekonomik açıdan oluşabilcek riskleride arttırmaktadır. Belirli bir miktardan fazla kullanılan/tüketilen katkı maddesi, doğal bile olsa insan sağlığını ve gıdanın teknolojik özelliğini bozabilmektedir. Dolayısıyla, katkı maddelerinden en fazla yarar sağlamak amaçlanırken, muhtemel olumsuzlukları en aza indirmek gerekir. Bu ise, katkı maddelerinin nitel ve nicel analizlerinin yapıldığı etkili bir kontrol sistemiyle gerçekleştirilir.


     Laboratuvarımız bünyesinde Türk Gıda Kodeksi Gıda Katkıları Yönetmeliği’nde bulunan tatlandırıcı, renklendirici, koruyucu ,antioksidanların mevzuata ve istenilen ürün kalitesine uygunluğu, güvenilir analiz yöntem ve teknikleri ile tespit edilir.