Mikotoksin Laboratuvarı

 

     Küfler, uygun koşullarda ham ve işlenmemiş materyalde çoğalarak bir yandan ürünün nitelik ve niceliğini değiştirip bozulmasına neden olmakta, diğer yandan da insan sağlığı üzerinde olumsuz etkilere sahip toksik maddeleri oluşturmaktadırlar. Oluşan bu toksik maddeler, mikotoksin olarak adlandırılırlar. İnsan ve/veya hayvanlar tarafından tüketildiğinde kanserojen, teratojen, mutajen etkileri vardır.


     Bazı gıdaların duyarlı yapısı nedeniyle küflerin gelişiminin engellenmesi zordur fakat bunların miktarları gıda işleme, depolama ve dağıtım esnasında sıcaklık, rutubet gibi çevresel etkenlerin veya hijyenik koşulların sağlanması ile kontrol altına alınabilmektedir.


    Mikotoksinlerin insan sağlığı açısından zararlarının engellenebilmesi için ülkemizde, T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından Türk Gıda Kodeksi Bulaşanlar Tebliği’nde gıdalarda bulunması gereken maksimum toksin limitleri belirlenmiştir. Belirtilen bu limitlerin üzerinde toksin içeren gıdalar hayvan ve insan sağlığı için tehlike arz etmektedir.


    Laboratuvarımızda, toksin analizleri yüksek basınçlı sıvı kromotografi (HPLC) cihazları ile eğitimli personeller tarafından gerçekleştirilmektedir. Laboratuvar olarak, toksin analizleri çerçevesinde son derece güvenilir, doğru ve hızlı sonuç vermek adına yenilikleri takip etmekte ve her geçen gün portföyümüze yenilikler eklemekteyiz.