Kimyasal Analiz Laboratuvarı

 

 

       Kimyasal analiz laboratuarında, bazı analizlerde analizin doğası gereğince vazgeçilmez olan klasik yöntemler kullanılmakta. Türk Gıda Kodeksi Etiket Yönetmeliği'ne göre etiket beyanında bulunması zorunlu olan bileşenlerin analizleri yapılmaktadır. Kalite ve bileşen analizleri ile birlikte müşteri hammadde tedarik ederken, karar aşamasında , yarı işlenmiş üründe daha uygun proses aşamalarının uygulanmasında ve nihai ürün için kalite ve fiyat belirlenmesinde önemli ölçüde bu rekabet piyasında kar elde edilmesini sağlamaktadır.


     Gıda Tarım ve hayvancılık Bakanlığından aldığı faaliyet izni doğrultusunda ; yönetmelik esasına göre onaylanan ürün/ürün gruplarında ulusal veya uluslar arası metotlar kullanılarak analiz yöntemleri belirlenmiştir. Kalite ve bileşen analizleri yapılmakta ve bu analizlerde öncelikli hedef hızlı, güvenilir ve doğru sonuçlar ile müşteri memnuniyetini sağlamaktır. Bu hedefe ulaşabilmek için metot validasyon veya verifikasyonu yapılmakta ve analizde izlenebilirlik sağlanmaktadır.Ürün gruplarına veya ürüne bağlı olarak Türk Gıda Kodeksi öncelikli olmak üzere Türk Standartlarında belirtilmiş olmak şartı ile limitler göz önüne alınarak ürünlere uygunluk veya uygunsuzluk değerlendirilmesi yapılmaktadır.