Mikrobiyoloji Analiz Laboratuvarı

 

  Gıdalara çeşitli şekillerde bulaşan mikroorganizmalar gıdaları kendi gelişmeleri için besin kaynağı olarak kullanırlar. Mikroorganizmalar gıdalara bulaştıktan sonra hızla çoğalır, besin öğelerini tüketir, enzimatik değişimlere yol açar ve yeni bileşikler sentezleyerek ya da mevcut bileşikleri parçalayarak hoşa gitmeyen tat ve aroma oluştururlar. Bu durum da gıdaların bozulmasına neden olmaktadır. Gıdalara bulaşan mikroorganizmalar patojen (hastalık yapıcı) nitelikte oldukları zaman sağlık açısından risk oluştururlar. Bunun yanısıra gıdada bulunan mikrobiyal yükün fazla olması da gıdanın raf ömrünü azalttığı gibi zehirlenmelere de yol açabilir. Besinlere bulaşmış bazı mikroorganizmalar tarafından üretilen toksik maddenin sindirim sistemine girmesi ile kişide sindirim ve sinir sistemi hastalıkları görülür. Bu hastalıklar geçici olduğu halde bazen ölümle sonuçlanabilir.


     Bu nedenle toplumdaki her bireyin aynı zamanda birer tüketici olmasından dolayı; insan sağlığının korunması ve geliştirilmesi açısından gıda analizleri giderek daha da önem kazanmaktadır. Laboratuvarımızda uygulanan test ve analizlerde ulusal ve uluslararası standart metotlarla. Türk Gıda Kodeksi'ne göre gıdaların kriterlere uygunluğunu, hızlı hizmet akışı politikası benimseyerek; hassasiyeti yüksek, modern alet ve cihazlar kullanarak deneyimli personelimizle güvenilir bir şekilde sonuçlandırmaktayız.