Numune Kabul Prosedürü

 

 

1. Gönderilecek numune miktarı analiz edilecek örneği temsil edecek miktardaolmalıdır. Yapılacak analiz türüne ve sayısına göre gönderilmesi gereken miktarlar değişmekle birlikte, katı gıda gruplarından en az 0,5 kg, sıvı gıdalardan en az 1 lt gönderilmesi gerekmektedir. Aynı örnekte çok sayıda analiz istendiğinde veya özel durumlarda numune gönderilmeden önceden Laboratuvar Müdürlüğü ile temasa geçilmelidir.


2. Ambalaj materyali temiz (hiç kullanılmamış) olmalıdır.


3. Malzemeler orijinal ambalajında veya dökülme, yırtılma, akma riski taşımayan uygun plastik torba, poşet, cam veya plastik kavanoz ve şişelerde gönderilmelidir.


4. Mikrobiyolojik analiz için gönderilen örneklerden numune alımında steril numune kapları ve aletler kullanılmalı, numune alma işlemi aseptik koşullarda yapılmalıdır.
a.Örneklerin ağzı sıkıca kapatılmalı, nem alması önlenmelidir.
b. Işıktan etkilenen analizlerin yapılacağı (vitamin analizleri gibi) numunelerin koyu renkli cam kavanoz veya naylon torba içerisinde olması tercih edilmelidir.
c. Özellikle mikrobiyolojik analiz örneklerinde numune ve numunenin alındığı ortam sıcaklığı ölçülerek kaydedilmelidir.


5. Gönderilecek numune orijinal ambalajında değilse numune üzerinde numuneyi tanımlayan bilgiler bulunmalıdır. Tanımlamalar direkt olarak poşetlerin üzerine yazılarak değil etiketler kullanılarak yapılmalıdır. Bununla birlikte analiz raporunda, numuneye ait, belirtilmesi istenilen bilgiler varsa bunlar analiz talep dilekçesinde veya ürün üzerinde belirtilmelidir.


6. Numune, yapısına göre olması gereken muhafaza koşullarına yakın sıcaklıklarda ve en kısa sürede laboratuvara ulaştırılmalıdır. Soğuk zincirde saklanması gereken ürünlerin soğuk zincir kırılmadan laboratuvara ulaştırılması sağlanmalıdır.


7. Ham madde ve son ürün aynı kutu içerisinde tercihen gönderilmemelidir.


8. Gönderilen her numune ile birlikte analiz talep formu doldurulmalı veya gönderen şirketin antetli kağıdına talep dilekçesi yazılmalıdır.


9. Kargo ile gönderilecek numunelerin hafta sonunda laboratuvara ulaşacak şekilde gönderilmemesine dikkat edilmelidir. Numuneler laboratuvara hafta başında veya hafta içinde ulaşacak şekilde gönderilmelidir.

 


Numune kabul formuna ve numune saklama koşullarına ulaşmak için buraya tıklayınız.