Fiziko - Kimyasal Analizler

 

Demir Tayini
•Nitrit Tayini
•Sülfat Tayini
•Klorür Tayini
Serbest Klor Tayini
Toplam Klor Tayini
Amonyum Tayini
Oksitlenebilirlik
İletkenlik Tayini
pH Tayini
 

  

 

 

Sularda Yapılan Mikrobiyolojik Analizler İçin Buraya Tıklayınız. 

 

Yeni Analizlerimiz;

·        Toplam Alkalinite Tayini

·         Renk Tayini

·         Bulanıklık Tayini

·         Sıcaklık Tayini

·         Askıda Katı Madde Tayini

·         Yağ-Gress Tayini

·         Kimyasal Oksijen İhtiyacı (KOİ) Tayini

 

ICP-MS ile Multi Element Tayini

·         Kurşun (Pb),

·         Kadmiyum (Cd),

·         Civa (Hg),

·         Arsenik (As),

·         Kalay (Sn),

·         Krom (Cr),

·         Nikel (Ni),

·         Selenyum (Se),

·         Mangan (Mn),

·         Lityum (Li),

·         Demir (Fe),

·         Baryum (Ba),

·         Antimon (Sb),

·         Çinko (Zn),

·         Bakır (Cu),

·         Alüminyum (Al),

·         Sodyum (Na),

·         Potasyum (K),

·         Kalsiyum (Ca),

·         Magnezyum (Mg),

·         Molibden (Mo),

·         Stronsiyum (Sr),

·         Bor (B),

·         Gümüş (Ag),

·         Vanadium (V),

·         Fosfor (P),