Mikrobiyolojik Analizler

 

Aerobik Koloni Sayısı

Bacillus cereus Sayımı
Katı Besiyerinde E.coli Sayımı
Katı Besiyerinde Koliform Sayımı
Enterobacteriaceae Sayımı
Maya-Küf Sayımı
Listeria monocytogenes Aranması
Salmonella spp. Aranması
E.coli O157H7 Aranması

Koliform- Fekal Koliform- E.coli Aranması (EMS)

Koagulaz Pozitif Staphylococci (S.aureus ve diğerleri) Sayımı
Clostridium perfiringens (Sülfit indirgeyen Anaerob Bakteri) Sayımı

 

Yeni Analizlerimiz;

  • Hızlı Yöntem ile Cronobacter Sakazakii Aranması
  • Hızlı Yöntem ile L.monocytogenes ve Listeria spp. Aranması
  • Hızlı Yöntem ile Salmonella Aranması

 

Yemlerde Yapılan Kimyasal Analizler İçin Buraya Tıklayınız.