Gıda

FİYAT TEKLİFİ ALIN

Test Talepleriniz İçin Bize Ulaşabilirsiniz.

TEKLİF AL

Gıda Bal Analizleri

Bal, taklit ve tağşiş yapılan gıdalar arasında ilk sırada yer almaktadır. Bala şeker şurubu ilave edilmesi ya da tamamen kimyasal yolla, mısır şurubu, glikoz şurubu gibi ürünlere renk, tat, koku, aroma ilave edilmesi ile taklit edilerek sahte bal üretimi yapılmaktadır.

Türk Gıda Kodeksi Bal Tebliği kapsamında balda kalite kontrol şartları belirtilmiştir. Bal tebliği kapsamında bal; bitki nektarlarının, arılar tarafından topladıktan sonra kendine özgü maddelerle birleştirerek değişikliğe uğrattığı, su içeriğini düşürdüğü ve petekte depolayarak olgunlaştırdığı, doğası gereği kristalleşebilen doğal ürün olarak ifade edilmektedir.

Kaynağına Göre Bal Çeşitleri;

• Çiçek Balı
• Salgı Balı
• Çam Balı

Üretim ve/veya Pazara Sunuluşa Göre Bal Çeşitleri;

• Petekli Bal
• Doğal Petekli Bal
• Karakovan Balı
• Süzme Bal
• Petekli Süzme Bal
• Sızma Bal
• Pres Balı
• Filtre Edilmiş Bal

Balın Özellikleri Nelerdir?

- Fruktoz ve glukoz olmak üzere farklı şekerlerden, organik bileşiklerden, enzimlerden ve polenlerden oluşur.
- Balda kesinlikle katkı maddesi bulunmaz.
- Bal rengi su beyazından amber renge kadar değişebilir.
- Balın kıvamı akışkan, viskoz ve kristalize olabilir.
- Filtre edilmiş ballar dışında ballara 0.1 mm’nin altında filtre uygulanmaz.
- Balın tat ve kokusu kaynağına, üretildiği bitkinin türüne göre farklılık göstermektedir.

Türkiye’nin birçok yerinde hizmet veren laboratuvarlarımızda TÜRKAK akreditasyonu ile ilgili yasal düzenlemelere ve standartlara uygun bir şekilde “BALDA TAKLİT VE TAĞŞİŞ TESPİTİ” gerçekleştirilmektedir.

BAL ANALİZLERİ

Bal, enzimler bakımından oldukça zengindir bir gıda maddesidir. Ancak balın uygun olmayan işleme ve depolama şartlarında ısı ve ışığa maruz kalması ile başta diastaz olmak üzere baldaki enzimlerin aktivitelerinde bozulma görülür.

Bal içerisindeki enzimler, balı diğer kaynaklardan elde edilen tatlandırıcılardan ayıran en önemli özelliğidir. Özellikle depolama süresinde enzim miktarı değişiklik gösterebilir. Balda diastaz sayısının düşük bulunması, bala katkı maddesi ekleme gibi bir tağşişi ya da balın süzme işini kolaylaştırmak veya kristalleşmesini geciktirmek için 55oC sıcaklığın üzerinde ısıl işlemin uygulandığının göstergesi olabilir.

Diastaz sayısı tayini ile balın maruz kaldığı işlem ve çevre şartlarından etkilenip etkilenmediği veya herhangi bir taklit ve tağşiş işleminin yapılıp yapıldığı belirlenebilir.

Balda “Diastaz Sayısı Tayini” için bize ulaşabilirsiniz.

Hidroksimetil Furfural (HMF), Maillard reaksiyonu sonunda ya da asitli ortamda heksozun parçalanması ile ortaya çıkan bir ara üründür. Bal, reçel, meyve suyu ve pekmez gibi ürünlerde yanlış sıcaklıklarda depolama ya da yanlış ısıl işlem uygulamalarından dolayı oluşabilmektedir.

Hidroksimetil Furfural (HMF), özellikle balda saflık ve kalite kriteri olarak tayin edilmektedir. Bal içerisinde Hidroksimetil Furfural (HMF) tespiti, balda tağşiş yapılıp yapılmadığını gösterebilir.

Balda “Hidroksimetil Furfural (HMF) Tayini” için bize ulaşabilirsiniz.

Şekerler, farklı kimyasal bileşiklerle en fazla reaksiyona giren ve çeşitli reaksiyon ürünleri veren organik bileşiklerdir. Balda içerisinde fruktoz (meyve şekeri), glikoz, sakkaroz (çay şekeri), maltoz (malt şekeri) dahil 15 farklı şeker tespit edilmiştir.

Genel olarak balda bulunan fruktoz, glikoz, sakkaroz, maltoz şekerlerin miktarı balın olgunlaşma derecesinin ve tağşiş olup olmadığının belirlenmesinde önemli bir parametredir.

Balda “Şeker Bileşenlerinin Tayini” için bize ulaşabilirsiniz.