Su

FİYAT TEKLİFİ ALIN

Test Talepleriniz İçin Bize Ulaşabilirsiniz.

TEKLİF AL
Su

Enjeksiyon İçin Arıtılmış Su Analizleri

Aksi gerekçelendirilmedikçe ve izin verilmedikçe, hem steril hem de apirojenik olması gereken ilaçlar dışındaki ilaçların hazırlanması için su olarak tanımlanmaktadır.

Dökme olarak arıtılmış su, yetkili makam tarafından belirlenen insan tüketimine yönelik su düzenlemelerine uygun sudan damıtma, iyon değişimi, ters ozmoz veya başka herhangi bir uygun yöntemle hazırlanır. Dökme olarak arıtılmış su, mikroorganizmaların büyümesini önlemek ve başka herhangi bir kontaminasyonu önlemek için tasarlanmış koşullarda depolanır ve dağıtılır.

Yapılacak Testler:

- Mikrobiyolojik izleme
- Toplam organik karbon veya oksitlenebilir maddeler
- İletkenlik
- Nitratlar
- Alüminyum
- Reçeteli çözelti
- Referans çözelti
- Boş çözelti
- Bakteriyel endotoksinler
- Ağır metaller