Gıda

FİYAT TEKLİFİ ALIN

Test Talepleriniz İçin Bize Ulaşabilirsiniz.

TEKLİF AL

Gıda Zeytin Yağı Analizleri

Zeytinyağı Türk Gıda Kodeksi Zeytinyağı ve Pirina Yağı Tebliğine göre; “sadece zeytin ağacı, Olea europaea L. meyvelerinden elde edilen yağlardır.” şeklinde tanımlanır. Zeytin yağının; natürel zeytin yağı, rafine zeytin yağı, riviera zeytinyağı, çeşnili zeytinyağı gibi çeşitleri bulunmaktadır.
Zeytinyağının kimyasal ve fiziksel özellikleri, zeytinin yetiştiği iklim ve toprak koşullarına, türüne ve zeytinyağı üretiminde kullanılan yöntemlere bağlı olarak değişmektedir. Zeytinyağının kalitesi, hasat döneminden sıkım ve şişelemeye kadar geçen tüm süreçten etkilenmektedir. Bu nedenle zeytinyağının kalitesini belirleyen bazı parametreler önem kazanmaktadır.

Zeytinyağlarında kalite ve saflık belirlenmesi açısından bazı parametreler şu şekildedir:

Kalite parametreleri:
- Serbest Yağ Asitliği
- Peroksit Tayini
- UV Soğurma Değerleri
- Eterde Çözünmeyen Safsızlıklar
- Nem ve Uçucu Madde
- Ağır Metaller
- Duyusal Özellikler

Saflık Parametreleri:
- Kırılma indisi
- Yağ asitleri kompozisyonu
- Sterol kompozisyonu
- Toplam sterol miktarı
- ß-pozisyonlu palmitik ve stearik
- Vaks miktarı
- Trigliserit kompozisyonu
- Stigmastadien miktarı
- Bağıl yoğunluk
- Sabunlaşma sayısı
- İyot sayısı
- Trans yağ asitleri
- Gerçek ve teorik ECN42 arasındaki maksimum fark
- Trigliseritlerin 2-pozisyonundaki toplam doymuş asitler
- Eritrodiol
- Uvaol Mumsu maddeler

Özellikle zeytinyağlarında, doğal zeytinyağına rafine zeytinyağı karıştırılması gibi durumlarda; UV ışığında özgül soğurma değerleri, Trans yağ asitleri içeriği, Stigmastadien miktarı belirlenerek tespit edilmektedir.
Stigmastadien miktarı, doğal zeytinyağına rafine zeytinyağı katılması durumlarını tespit etmede kullanılan en etkili yöntemlerdendir. Stigmastadien miktarı, doğal zeytinyağında 0,10 ppm’den az olması gerektiği için analiz işlemlerinde fazla miktarda tespit edilmesi durumu tağşiş olduğunu gösterir.

Türkiye’nin birçok yerinde hizmet veren laboratuvarlarımızda TÜRKAK akreditasyonu ile ilgili yasal düzenlemelere ve standartlara uygun bir şekilde “Zeytin Yağı Analizleri” gerçekleştirilmektedir.