Medikal İlaç

FİYAT TEKLİFİ ALIN

Test Talepleriniz İçin Bize Ulaşabilirsiniz.

TEKLİF AL

Medikal İlaç

Medikal İlaç

Medikal ürünler üzerinde gerçekleştirilen test işlemleri "Medikal Cihaz Yönetmeliği" kapsamında gerçekleştirilmektedir.
Yönetmeliğin amacı; tıbbi cihaz ve aksesuarlarının taşıması gereken temel gerekleri belirlemek ve bu cihazlar ile aksesuarlarının kullanımı sırasında hastaların, uygulayıcıların, kullanıcıların ve üçüncü şahısların sağlık ve güvenliği açısından ortaya çıkabilecek tehlikelere karşı korunmalarını sağlamak amacıyla tasarımına, sınıflandırılmasına, üretimine, piyasaya arzına, hizmete sunulmasına ve denetlenmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Türkiye’nin birçok yerinde hizmet veren laboratuvarlarımızda TÜRKAK akreditasyonu ile ilgili yasal düzenlemelere ve standartlara uygun bir şekilde “Medikal Ürün Analizleri” gerçekleştirilmektedir.