HABERLER

NANOLAB İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analiz Yeterlilik Belgesi

Nanolab Çevre Laboratuvarı "İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analiz Yeterlilik Belgesi" Yenilendi.

İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analiz Yeterlilik Belgesi

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü tarafından gerekli denetimler ile İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analiz Yeterlilik Belgemiz yenilenmiştir.

İş sağlığı ve güvenliği mevzuatı kapsamında çalışma ortamındaki kişisel maruziyetler ile çalışma ortamına yönelik fiziksel, kimyasal ve biyolojik etkenlerle ilgili iş hijyeni ölçüm, test ve analizini yapan laboratuvarların yetkilendirilmesine ilişkin usul ve esasları ile işverenin işyeri ortamında çalışanların maruz kaldığı risklerin belirlenmesi için gerekli iş hijyeni ölçüm, test ve analizlerine dair yükümlülüklerini düzenlemek amacıyla yayınlanan "İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analiz Laboratuvarları Hakkında Yönetmelik" kapsamında İSGÜM tarafından gerekli denetimler sonucunda laboratuvarımız yetkilendirilmiştir.

Yetkilendirildiğimiz ölçümler genel olarak şu şekildedir:

Kişisel Maruziyet Gürültü Maruziyet Ölçümü
Termal Konfor Ölçümü
Aydınlatma Ölçümü
İş Yeri Ortamı Gürültü Ölçümü
El - Kol Titreşim Maruziyet Ölçümü
Tüm Vücut Titreşim Maruziyet Ölçümü
VOC Ölçümü
Ağır Metal Ölçümü
Toz Ölçümü

İSGÜM resmi web sitesi üzerinden yetki belgemize ve yetkili olduğumuz test ve analizler listesine ulaşabilirsiniz...

http://www.isgum.gov.tr/labyetki.aspx