Voertesten

Voertesten

Feed Testing

voedergewassen; In de verordening betreffende de levering en het gebruik van diervoeders op de markt wordt het gedefinieerd als "elke stof of elk product dat wordt gebruikt voor orale voeding van dieren, inclusief verwerkte, gedeeltelijk verwerkte of onverwerkte toevoegingsmiddelen." Als het gaat om de productie van dierlijk voedsel, is de kwaliteit van het voer erg belangrijk in diervoeding. Dieren voorzien in hun energiebehoefte uit koolhydraten en vetten in hun voer. Vetten zijn belangrijk in diervoeding omdat ze meer energie bevatten dan koolhydraten en eiwitten. Vet-, cellulose-, zetmeelgehaltes etc. vooral bij de bereiding van mengvoeders. Het moet worden bepaald in overeenstemming met de normen en onder controle worden gehouden met analyse.

Onze laboratoria die in veel provincies in turkije dienst doen, worden "voertesten" uitgevoerd in overeenstemming met de wettelijke voorschriften en normen met betrekking tot de Türkak-accreditatie.

Aërobe kolonietelling ISO 4833-1, ISO 4833-2, 3M Petrifilm Aerobic Count Borden AFNOR 3M 01/01-09/89
Listeria spp. Zoeken AFNOR BRD 07/04-09/98 RAPID'L.mono-V11
Zoeken naar Listeria monocytogenes TS EN ISO 11290-1, AFNOR BRD 07/04-09 /98 RAPID'L.mono-V11
Zoeken en volkstelling van Enterobacteriaceae ISO 21528-2, 3M Petrifilm Enterobacteriaceae Telplaten AFNOR 3M 01/6-09/97< span style="text-align: rechtvaardigen;">
Coliform Bacteria Count (Colony Counting Technique) ISO 4832
Salmonella spp. Zoeken ISO 6579-1, AFNOR BRD 07/11-12/05 RAPID'Salmonella Agar-V10
Schimmel en gist tellen ISO 21527-1, ISO 21527-2, 3M Petrifilm Snelle Gist en schimmel telplaten AFNOR 3M 01/13-07/14
Tellen van coagulase-positieve stafylokokken (Staphylococcus aureus en andere soorten) TS 6582-3 EN ISO 6888-3
Escherichia coli Tellen ISO 7251, TS EN ISO 16654, ISO 16649-2, ISO 16649-3
Bacillus cereus Census ISO 7932, AFNOR BKR 23/06-02/10 KOMPAS Bacillus cereus Agar
Clostridium perfringens Tellen ISO 7937
Campylobacter spp. Zoeken
ISO 10272-1
Sulfietreducerende anaërobe bacteriëntelling ISO 15213
Tellen van coagulase-positieve stafylokokken (Staphylococcus aureus en andere soorten) TS 6582-1 EN ISO 6888-1, 3M Petrifilm Staph Express AFNOR 3M 01/9- 04/03
Melkzuurbacteriën tellen ISO 15214
Enterococcus Tellen NMKL 68
Anaërobe bacteriëntelling NMKL 189
Bepaling van oplosmiddelresidu (GC-MS-methode) Europese Farmacopee 5.0.2.2.28
Bepaling van zetmeel Verordening (EG) nr. 152/2009 van de Commissie, bijlage-III-L
Bepaling van het totale suikergehalte Verordening (EG) nr. 152/2009 van de Commissie, bijlage-III-A
Analyse van de som van dioxine- en dioxineachtige pcb's (WHO PCDD/F/ PCB-TEQ) EPA 1613
EPA 1668
TS NL 16215
Analyse van de som van dioxines (WHO PCDD/FTEQ)  EPA 1613
EPA 1668
TS NL 16215
Analyse van de som van indicator-PCB's (PCB28, PCB52, PCB101, PCB138, PCB153 en PCB180 (ICES-6-som)) EPA 1613
EPA 1668
TS NL 16215
Bepaling van de luchtvochtigheid TS EN ISO 6498, TS 6318, Resmi Gazete 21.07.2017 / 29955
Bepaling van onoplosbare as in zoutzuur TS ISO 5985
Bepaling van ruwe cellulose TS 324
Bepaling van ruwe vaste en vloeibare oliën TS 6317Ruwvoer gebruikt in diervoeding; Het bestaat uit structurele koolhydraten zoals cellulose, lignine, hemicellulose en organische zuren en suikers. Structurele koolhydraten worden onderverdeeld in NDF (Neutral Detergent Fiber), ADF (Acid Detergent Fiber) en ADL (Acid Detergent Lignine).

Structurele koolhydraten worden NDF (Neutral Detergent Fiber), ADF (Acid Detergent Fiber) en ADL (Acid Detergent Lignine) genoemd vanwege de neutrale detergent en zure detergentoplosmiddelen die worden gebruikt bij de bepaling van cellulosefracties.

NDF (Neutral Detergent Fiber): Het bestaat uit hemicellulose, cellulose, lignine en as die onoplosbaar zijn in stikstof en zuur gehecht aan de celwand, die onoplosbaar zijn in een neutrale detergentoplossing. NDF moet worden gebruikt om de productiviteit van herkauwers te verhogen en de diergezondheid te behouden.

ADF (Acid Detergent Fiber): De hoeveelheid ADF in het voer geeft informatie over de kwaliteit van het voer. Door de hoge hoeveelheid ADF in het voer is de verteerbaarheid van het voer laag.

ADL (Acid Detergent Lignine): Het is een verbinding die het vermogen van dieren om kruiden te verteren beïnvloedt. Naarmate de planten rijpen, neemt hun ligninegehalte toe en neemt hun verteerbaarheid af. Het is een parameter die is gemaakt om het ligninegehalte van planten te bepalen.

Het biedt veel voordelen, behalve dat het vet in het voer heeft, essentiële vetzuren bevat en energie geeft.

vetten; Het is een bron van choline, drager van vetoplosbare vitamines, verhoogt het voergebruik, vergemakkelijkt de productie van pelletvoer, geeft smaak aan voer en verhoogt de consumptie.

U kunt bij ons terecht voor "Bepaling van Raw Solid - Oil" in diervoeders.

PCB's kunnen direct worden geproduceerd, of ze ontstaan als bijproducten na processen zoals de productie van PVC, de productie van pesticiden of afvalverbranding. Het is noodzakelijk om te voorkomen dat PCB's zich vermengen met voeders en dieren die met deze voeders gevoerd moeten worden. PCB-analyse is een belangrijke parameter om te voorkomen dat het via dierlijk vlees de mens bereikt.

U kunt bij ons terecht voor "Analyse van Totaal Indicator Polychloorbifenylen (Pcb)" in diervoeders.

Aas bestaat uit water en droge stof. Droge stof bestaat uit organische en anorganische delen. Terwijl voedingsstoffen als eiwit, vet, cellulose, zetmeel, suiker in het voer het organische deel vormen; Macro-elementen zoals calcium, fosfor, kalium, natrium, zout (NaCl) en micro-elementen zoals ijzer, koper en zink vormen het anorganische deel.

De volledige hoeveelheid as die overblijft als gevolg van verbranding wordt niet beschouwd als een anorganische stof. Omdat in het voer; Het kan worden gevonden in elementen zoals aarde, zand en stof. Daarom wordt de verkregen hoeveelheid as ruwe as genoemd.

U kunt bij ons terecht voor "Bepaling ruwe as" in Voer.

Het is gebaseerd op het principe dat de energie vrijkomt bij het volledig verbranden van het aas in de bomcalorimeter en deze energie wordt gemeten als warmte. De verkregen verbrandingswarmte wordt aangegeven als de totale energie-inhoud van het voer.

De energetische waarde van voeders kan zowel worden bepaald door een calorimeter als door gebruik te maken van de waarden die zijn verkregen als resultaat van voederchemicaliënanalyse.

Analyse van "Berekening van metabole energiewaarde"; We doen het in pluimvee- en herkauwersvoer.

U kunt bij ons terecht voor "Berekening metabolische energiewaarde" in diervoeders.

Milieuvervuiling, technologische processen, verpakkingsmaterialen zijn factoren die verontreiniging veroorzaken in de voedselproductie en een risico vormen voor de menselijke gezondheid. Milieu- en bodemverontreiniging, direct of indirect, veroorzaakt vervuiling van de voedermiddelen.

Vooral Aluminium (Al), Antimoon (Sb), Arseen (As), Koper (Cu), Barium (Ba), Beryllium (Be), Borium (B), Kwik (Hg), Zink (Zn), IJzer (Fe) , Fosfor (P), Gallium (Ga), Zilver (Ag), Cadmium (Cd), Tin (Sn), Calcium (Ca), Kobalt (Co), Chroom (Cr), Lood (Pb), Lithium (Li) , Magnesium (Mg), Mangaan (Mn), Molybdeen (Mo), Nikkel (Ni), Kalium (K), Selenium (Se), Cesium (Cs), Natrium (Na), Tellurium (Te), Vanadium elementen zoals (Vn) met voer is schadelijk en onaanvaardbaar in termen van diergezondheid en ontwikkeling.

Het proces "Bepaling van metalen en andere elementen" wordt uitgevoerd in diervoeders en toevoegingsmiddelen.

U kunt bij ons terecht voor "Bepaling van metalen en andere elementen" in Diervoeder.

De eiwitbepaling in voer is gebaseerd op de bepaling van het stikstofgehalte. De hoeveelheid eiwit die wordt bepaald door de hoeveelheid stikstof wordt de "ruwe eiwithoeveelheid" genoemd.

Niet alle stikstof in het voer is gebonden als eiwit. Naast stikstof in eiwitstructuur; Amiden, vrije aminozuren, glycosiden, alkaloïden en ammoniumzouten bevatten ook stikstof. De bepaalde hoeveelheid eiwit is dus de hoeveelheid ruw eiwit.

U kunt bij ons terecht voor "Eiwitbepaling" in Feed.

Bepaling van suiker in voer is een methode die gebaseerd is op het benutten van de reducerende eigenschap van koolhydraten. Alle monosachariden hebben reducerende eigenschappen. Evenzo kunnen disachariden reducerende eigenschappen vertonen.

Zetmeel, een van de belangrijkste energiebronnen van dieren, zijn licht verteerbare koolhydraten samen met suikers in het voer.

U kunt bij ons terecht voor "Bepaling Suiker en Zetmeel" in Diervoeder.

Mycotoxinen zijn soorten metabolisme geproduceerd door schimmels die toxische effecten hebben op mens en dier. De structuren van de meeste van deze typen metabolisme zijn niet volledig bekend. Sommige biologisch actieve soorten kunnen echter ook dodelijke effecten hebben op levende wezens, afhankelijk van de doses die ze nemen en persoonlijke weerstand.

Mycotoxinen geanalyseerd in voer

- Ochratoxine A

- Deoxynivalenol

- Zearalenon

- Fumonisine

- Aflotoxine

U kunt bij ons terecht voor "Mycotoxinebepaling" in Feed.

12268