Analyse van minerale olie

Analyse van minerale olie

Mineral Oil Analysis

Onze laboratoria die in veel provincies in turkije dienst doen, worden "minerale olie-analyse" uitgevoerd in overeenstemming met de wettelijke voorschriften en normen met betrekking tot de Türkak-accreditatie.< /p>

Basisoliën, minerale oliën Aditieven, slijtende metalen en hoeveelheid vervuilende stoffen
(Aluminium (Al); Koper (Cu); Barium (Ba); Borium (B); Zink (Zn); IJzer ( Fe); Fosfor (P); Zilver (Ag); Cadmium (Cd); Tin (Sn); Calcium (Ca); Chroom (Cr); Lood (Pb); Magnesium (Mg); Mangaan (Mn); Molybdeen ( Mo); Nikkel (Ni); Silicium (Si); Natrium (Na); Titanium (Ti); Vanadium (V))
ICP-emissiespectrometriemethode
ASTM D5185
Industriële oliën, basisoliën, minerale oliën Bepaling van het totale zuurgetal (TAN) ASTM D 664
Industriële oliën, basisoliën, minerale oliën Uiterlijk toewijzing Visuele methode
Industriële oliën, basisoliën, minerale oliën Ash-toewijzing ASTM D 482
Industriële oliën, basisoliën, minerale oliën Bepaling van het totale basisgetal (TBN) ASTM D 974-02
Industriële oliën, basisoliën, minerale oliën Bepaling van de dichtheid (15°C) ASTM D 4052
Industriële oliën, basisoliën, minerale oliën Toewijzing vlampunt ASTM D 93
Industriële oliën, basisoliën, minerale oliën Bepaling van additieven, slijtmetalen en hoeveelheid verontreinigende stoffen (aluminium (Al); koper (Cu); barium (Ba); boor (B); zink (Zn); ijzer (Fe); fosfor (P ); Zilver (Ag); Cadmium (Cd); Tin (Sn); Calcium (Ca); Chroom (Cr); Lood (Pb); Magnesium (Mg); Mangaan (Mn); Molybdeen (Mo); Nikkel (Ni ); Silicium (Si); Natrium (Na); Titanium (Ti); Vanadium (V)) ASTM D 5185
Industriële oliën, basisoliën, minerale oliën FTIR-spectrumbepaling (roet, oxidatie, nitratie, sulfatering, water, glycol, diesel, benzine, ZDDP) ASTM E 2412
Industriële oliën, basisoliën, minerale oliën Bepaling van het aantal deeltjes/olieverontreiniging ISO 4406, 4407, NAS
Industriële oliën, basisoliën, minerale oliën Bepaling van polychloorbifenylen (PCB's) TS EN 12766-1 / TS EN 12766-2
Industriële oliën, basisoliën, minerale oliën Gietpunt ASTM D97, ISO 3016
Industriële oliën, basisoliën, minerale oliën Viscositeitsindex ASTM D 2270
Industriële oliën, basisoliën, minerale oliën Kinematische viscositeit (bij 40°C) ASTM D 2270
Industriële oliën, basisoliën, minerale oliën Kinematische viscositeit (bij 100°C) ASTM D 2270
Industriële oliën, basisoliën, minerale oliën Waterbepaling (%V/V) ISO 3733
Industriële oliën, basisoliën, minerale oliën Waterbepaling - Karl Fİscher (ppm, %) ASTM D 6304
Industriële oliën, basisoliën, minerale oliën Bepaling van sediment en oplosbaar slib ASTM D 1698
12571