Afvalwateranalyse

Afvalwateranalyse

Wastewater Analysis

"Afvalwateranalyse", een belangrijke titel in de milieuwetgeving, zijn de analysestudies die worden uitgevoerd op elk gebied waar water wordt gevonden en gebruikt om het milieu en de levende wezens niet te schaden.

Ondernemingen die de in de Regeling Omgevingsvergunning en Vergunning opgenomen activiteiten uitvoeren
- Regeling Beheersing Waterverontreiniging
- Regeling Beheersing Waterverontreiniging Communiqué Bemonsterings- en Analysemethoden
- Regeling voor de behandeling van stedelijk afvalwater
- Regeling voor de behandeling van stedelijk afvalwater Melding van gevoelige en minder kwetsbare watergebieden
- Regeling voor de bestrijding van verontreiniging veroorzaakt door gevaarlijke stoffen in water en het milieu
- Technische procedures voor afvalwaterzuiveringsinstallaties Communicatie

Het is verplicht om periodiek huishoudelijk en industrieel afvalwater te laten analyseren. Analyses worden uitgevoerd onder de voorwaarden zoals genoemd in de Regeling Waterverontreiniging, Bemonstering en Analysemethoden.

Onze laboratoria die in veel provincies in turkije dienst doen, worden "Afvalwateranalyse" uitgevoerd in overeenstemming met de wettelijke voorschriften en normen met betrekking tot de Türkak-accreditatie.

Bepaling van gesuspendeerde vaste stoffen SM 2540 D
Bemonstering uit afvalwater TS ISO 5667-10
Bepaling van olie en vet SM 5520 B
Bepaling van het chemisch zuurstofverbruik (CZV) SM 5220 B
Bepaling van het biologische zuurstofverbruik (BZV) SM 5210 B
Bepaling van de totale Kjeldahl-stikstof SM 4500-Norg B
Bepaling van fosfaat / fosfaatfosfor SM 4500-P D
Bepaling van totaal fosfor SM 4500-P B
SM 4500-P D-
Bepaling van zwavel SM 4500-S2-D
Bepaling van sulfaat SM 4500 SO4-2 E
Bepaling van fluoride SM 4500-F B
SM 4500-F D
Bepaling van chroom (VI) SM 3500-Cr B
Bepaling van de pH SM 4500 H+ B
Bepaling van geleidbaarheid SM 2510 B
Bepaling van de temperatuur SM 2550 B
Bepaling van troebelheid TS EN ISO 7027-1
Bepaling van kleur TS EN ISO 7887 C
Bepaling van het totaal aan vaste stoffen SM 2540 B
Bepaling van ammonium/ammoniumstikstof SM 4500 -NH3 B
SM 4500 -NH3 C
Bepaling van nitraat / nitraatstikstof TS 6231
Bepaling van nitriet / nitrietstikstof SM 4500-NO2-B
Bepaling van chloride SM 4500-Cl-B
Bepaling van vrij chloor SM 4500-Cl G
Bepaling van gebonden chloor SM 4500-Cl G
Bepaling van Aluminium (Al), Arseen (As), Koper (Cu), Barium (Ba), Kwik (Hg), Zink (Zn), IJzer (Fe), Zilver (Ag) , Cadmium (Cd), Calcium (Ca), Chroom (Cr), Kobalt (Co), Lood (Pb), Magnesium (Mg), Mangaan (Mn), Nikkel (Ni), Kalium (K), Selenium (Se) , Natrium (Na), Thallium (Tl), Vanadium (V) SM 3030 K
EPA 6020 A
Bepaling van boor (B), fosfor (P), tin (Sn) SM 3030 K
TS EN ISO 17294 1-2
Bepaling van opgeloste zuurstof ASTM D 888
Bepaling van opvouwbare vaste stoffen SM 2540 F
Bepaling van visbioassay (ZSF) TS 5676
SKKY Communiqué over bemonsterings- en analysemethoden Bijlage 1
Bepaling van sulfide SM 4500 SO3-2 C
Bepaling van totaal cyanide SM 4500-CN C
SM 4500-CN E
Bepaling van hydrazine ASTM D1385
Bepaling van fenol SM 5530 B
SM 5530 D
Bepaling van oppervlakteactieve stof (MBAS) SM 5540 C
Bepaling van fenolen (4-chloor-3-methylfenol, 2-chloorfenol, 2,4-dichloorfenol, 2,4-dimethylfenol, 2-methylfenol (o-cresol), 3-methylfenol ( m-Cresol), 4-Methylfenol (p-Cresol), 2,4-Dinitrofenol, 2-Methyl-4,6-dinitrofenol, 2-Nitrofenol, 4-Nitrofenol, Pentachloorfenol) EPA 3510 C
EPA 8270 E
Bepaling van koolwaterstoffen SM 5520 D ve F
12292