Stabiliteitstesten

Stabiliteitstesten

Stability Testing

Stabiliteitstesten zijn een van de belangrijke testprocessen die worden uitgevoerd in biociden, met als hoofddoel het bepalen of verifiëren van de houdbaarheid van het product. Stabiliteitstesten zijn een kwestie waar bedrijven informatie over hun producten kunnen hebben en waar de consument op let bij de aankoop van het product.

Stabiliteit van biociden; Het kan worden bepaald door 3 verschillende testmethoden, zoals stabiliteit op korte termijn, stabiliteit op lange termijn, stabiliteitstests in open verpakking.

De veranderingen in de parameters zoals kleur, geur, uiterlijk, pH-waarde en viscositeit van biociden worden waargenomen met de stabiliteitsmethoden. Voor elk product worden criteria zoals algemene temperatuur en tijd bepaald en wordt de verandering in het proces geobserveerd. Als resultaat van de stabiliteitstests kan informatie worden verkregen over de opslagomstandigheden en verpakkingskeuzes voor biociden.

In het stabiliteitstestproces wordt de acceptabele tolerantiegrenswaarde geaccepteerd als ± 10% boven de initiële waarde. In de stabiliteitsstudies worden het gehalte aan werkzame stof en de daarmee samenhangende fysische en chemische eigenschappen van het biocide voor en na opslag bepaald. Er wordt ook gekeken naar het uiterlijk van de verpakking en een evaluatie van de gewichtsverandering.

Stabiliteitstests op korte termijn

Stabiliteitstests op korte termijn zijn de proces om producten versneld te testen. De omgevingstemperaturen en tijdsinformatie van de versnelde testprocessen worden vermeld in het kader van de "Regelgeving inzake werkprocedures en principes van laboratoria voor de analyse van biociden". Versnelde stabiliteitstests worden niet speciaal toegepast voor biociden die bederven boven 30 o C. Als resultaat van de test zijn visuele veranderingen in de producten, pH-waarde, veranderingen afhankelijk van de bepaling van de werkzame stof gecontroleerd.

Lange termijn stabiliteitstesten

Lange stabiliteitstests uitgevoerd op biociden worden speciaal uitgevoerd voor biociden die bederven boven de 30 o C. In langdurige stabiliteitstests wordt het getest bij een temperatuur van 25 o C gedurende de periode die op het productetiket staat vermeld. Bij de verificatie van de testprocedures worden visuele veranderingen, pH-waarde, veranderingen afhankelijk van de kwantificering van de werkzame stof als basis genomen.

Open verpakkingsstabiliteit (stabiliteitstest na aftopping)

Naast de lange en korte termijn verpakkingstesten worden tests uitgevoerd om de gebruiksduur van de onverpakte biociden te bepalen. De stabiliteit van de open verpakking is gebaseerd op het principe van het testen van het product bij 25 o C gedurende de op het etiket aangegeven periode en het evalueren van de stabiliteit van het product in overeenstemming met de vereiste chemische en fysische tests.

Bij ons kunt u Stabiliteitstesten op biociden aanvragen.

12334