Afvalanalyse

Afvalanalyse

Waste Analysis

"Afvalverwerkingsslibanalyses" uitgevoerd in het kader van de milieuregelgeving worden uitgevoerd voor het recyclen of verwijderen van afval en zuiveringsslib afkomstig van industriële ondernemingen.

Relevante wetgeving voor "Afvalanalyse":
- Regelgeving voor het storten van afval
- Regelgeving voor de beheersing van medisch afval
Onze laboratoria die in veel provincies in turkije dienst doen, "Afval - Behandelingsslibanalyses" in overeenstemming met wettelijke voorschriften en normen met betrekking tot Türkak-accreditatie worden uitgevoerd.

Afval Bemonstering van vast afval TS 12090
Afval Bepaling van antimoon (Sb), arseen (As), koper (Cu), barium (Ba), kwik (Hg), zink (Zn), cadmium (Cd), lood (Pb) , Nikkel (Ni), Selenium (Se), Chroom (Cr) TS EN 12457-4
EPA 3051 A
EPA 6020 A
Afval Bepaling van Molybdeen (Mo) TS EN 12457-4
EPA 3051 A
EPA 200,8
Afval Bepaling van fluoride TS EN 12457-4
SM 4500-F B
SM 4500-F D
Afval Bepaling van chloride TS EN 12457-4
SM 4500-CI¯ B
Afval Bepaling van sulfaat TS EN 12457-4
SM 4500 SO4-2 E
Afval Bepaling van de pH TS ISO 10390
Afval Bepaling van het totale aantal opgeloste stoffen SM 2540 C
Afval Bepaling van gloedverlies van droge massa TS EN 12879
Afval Bepaling van de fenolindex TS EN 12457-4
SM 5530 B
SM 5530 D
Afval Bepaling van BTEX (benzeen, tolueen, ethylbenzeen, xyleen) EPA 5021 A
EPA 8260 C
Afval Bepaling van koolwaterstoffen in het C10-C40-bereik TS EN 14039
12290