Zeewateranalyse

Zeewateranalyse

Sea Water Analysis

Parameters worden gespecificeerd in het kader van "Regeling beheersing van waterverontreiniging Bijlage - 4: Algemene kwaliteitscriteria voor zeewater" om de verontreiniging die kan optreden door het vrijgeven van zeewater en afval in de ontvangende omgeving te beheersen en regelmatig te inspecteren.

Onze laboratoria die in veel provincies in Turkije actief zijn, worden "zeewateranalyse" uitgevoerd in overeenstemming met de wettelijke voorschriften en normen met betrekking tot de Türkak-accreditatie.

Bepaling van opgeloste zuurstof ASTM D888
Bepaling van het chemisch zuurstofverbruik (CZV) TS 2789-Ek2
Bepaling van de koolwaterstofolie-index TS EN ISO 9377-2
Bepaling van fenol en fenolverbindingen EPA 3510 C
EPA 8270 E
Bepaling van ammoniak / ammoniakstikstof; Ammonium / Ammoniumstikstof SM 4500-NH3 B
SM 4500-NH3 F
Bepaling van de pH SM 4500 H+ B
Bepaling van troebelheid SM 2130 B
Bepaling van de lichtdoorlatendheid / Secchi-schijfdiepte EPA 841-B-97-003
Bepaling van kleur SM 2120 C
Bepaling van gesuspendeerde vaste stoffen (AKM) SM 2540 D
12296