Analytische diensten - Fysisch-chemische tests

Analytische diensten - Fysisch-chemische tests

Fiziksel ve Kimyasal Testler


1.1. ACTIEVE EN HULPSTOFFEN
•  Pharmacopeia-analyses (EP, USP, BP, JP…)
•  Onzuiverheids- en contaminatietests

1.2. FARMACEUTISCHE PRODUCTEN
•  Conformiteitstesten volgens ICH-richtlijnen
•  Releasetests
•  Validaties
•  Alle benodigde tests voor licenties
•  Stabiliteitstests

1.3. VERPAKKING ANALYSE
•  Pharmacopeia-analyses (EP, USP, BP, JP…)
•  Tests volgens ICH-richtlijnen

APPARATEN DIE WORDEN GEBRUIKT IN ANALYTISCHE ANALYSE
•  pH-meter
•  Karl Fischer
•  Spectrofotometer UV/VIS,IR
•  LC-MS/MS
•  ICP-MS,OES
•  GC-FID
•  HPLC–DAD, FLD, RID
•  GC MS/MS
•  GC-HS/MS

U kunt contact opnemen met de Nanolab Laboratories Group voor "Analytical Services - Physical Chemical Tests" in farmaceutische producten, actieve stoffen en hulpstoffen.
20667