Leerproductanalyse

Leerproductanalyse

Leather Product Analysis

Dierenhuiden ondergaan bepaalde processen en worden voor veel doeleinden gebruikt, met name het maken van schoenen. Leer maken; Het is het verwerken van onbewerkt leer naar behoefte en het omzetten in bruikbaar leer. In ons land worden runderen en schapen vooral gebruikt bij de leerproductie.
Tegenwoordig is kunstleer begonnen met het vervangen van echt leer. Kunstleer is een waterafstotend product dat qua uiterlijk lijkt op natuurlijk leer. Het is gemaakt door plantaardige vezels, katoenen stoffen, zaagsel van afvalleer als grondstof te gebruiken.
Bepaalde kwaliteitstesten worden toegepast op leerproducten, die veel worden gebruikt in de schoenen- en textielindustrie. Vooral bij de toegepaste processen is het noodzakelijk om de aanwezigheid van chemicaliën zoals chroom VI en azokleurstoffen die de menselijke gezondheid bedreigen, te controleren en of ze onder de limieten blijven.

Onze laboratoria die in veel provincies in turkije dienst doen, worden "Leather Product Analysis" uitgevoerd in overeenstemming met de wettelijke voorschriften en normen met betrekking tot de Türkak-accreditatie.

Leer - Chemische tests om bepaalde azokleurstoffen in geverfd leer te bepalen - Deel 1: Bepaling van bepaalde aromatische amines afgeleid van azokleurstoffen ISO 17234-1
TS EN ISO 17234-1
BS EN ISO 17234-1
DIN EN ISO 17234-1
BVL B 82.02 .3
Leer - Chemische tests voor de bepaling van bepaalde azokleurstoffen in geverfd leer - Deel 2: Bepaling van 4 aminoazobenzeen ISO 17234-2
TS EN ISO 17234-2
BS EN ISO 17234-2
DIN EN ISO 17234-2
BVL B 82.02 .9
Leer - Chemische bepaling van het formaldehydegehalte - Methode met colorimetrische analyse BS EN ISO 17226-2
TS EN ISO 17226-2
EN ISO 17226-2
ISO 17226-2
Leer - Extraheerbare perfluoroctaansulfonaat (PFOS) bepaling in gecoate en geïmpregneerde vaste stoffen, vloeistoffen en blusschuimen - Bemonsterings-, extractie- en analysemethode met LC-qMS of LC-tandem / MS CEN TS 15968
Leer - Chemische bepaling van chroom (VI)-gehalte in leer Colorimetrische methode ISO 17075-1
BS EN ISO 17075-1
TS EN ISO 17075-1
EN ISO 17075-1
DIN EN ISO 17075 -1
Bepaling van leer - dimethylfumaraat (DMFu) ISO TS 16186
Bepaling van leer-geëthoxyleerde alkylfenolen TS EN ISO 18218-1
BS EN ISO 18218-1
DIN EN ISO 18218-1
ISO 18218-1
Leer - Bepaling van de pH BS EN ISO 4045
TS EN ISO 4045
DIN EN ISO 4045
ISO 4045
Leer - Chemische tests - Bepaling van pentachloorfenol (PCP), tetrachloorfenol (TeCP), o-fenylfenol (OPP), trichloorfenol (TriCP) TS EN ISO 17070
DIN EN ISO 17070
BS EN ISO 17070
ISO 17070
BVL B 82.02.8
Leer - Bepaling van het polychloorfenolgehalte -KOH-methode Inhouse methode
Leer - Organische Chemische Verbindingen - Primaire Aromatische Aminen EN 71-9 +A1 Tabel 2C
EN 71-10 Deel 8.1.4
EN 71-10 Deel 8.2.2
EN 71-10 Deel 8.3.2
EN 71-10 Deel 8.4.2
EN 71-10 Deel 8.5.2
EN 71-10 Deel 8.6.2
EN 71-10 Deel 8.7. 2
EN 71-10 Deel 8.8.2
EN 71-10 Deel 8.9.2
EN 71-11 Deel 5.4
Chemische bepaling van het chroom (VI)-gehalte in leer - Deel 2: Chromatografische methode ISO 17075-2
BS EN ISO 17075-2
TS EN ISO 17075-2
EN ISO 17075-2
DIN EN ISO 17075 -2
Leer - Bepaling van gechloreerde koolwaterstoffen in de huid - Chromatografische methode voor gechloreerde paraffine met korte keten (SCCP) TS EN ISO 18219
BS EN ISO 18219
DIN EN ISO 18219
ISO/FDIS 18219
Bepaling van leer-chemisch metaalgehalte - Deel 2: Totaal metaalgehalte TS EN ISO 17072-2
BS EN ISO 17072-2
DIN EN ISO 17072-2
ISO 17072-2
Naftaline-testen -
Boorzuurtesten -
Dinatriumtetraboraat testen -
NPE - Nonylfenolen testen -
12354