Steriliteitstesten

Steriliteitstesten

Sterilite Testi

Steriel is een onmisbaar gegeven voor medische producten die direct of indirect contact hebben met patiënten tijdens het behandelproces in zorginstellingen. Alle medische producten, vooral hergebruikte producten, moeten reinigingsprocedures ondergaan om de menselijke gezondheid niet te schaden.

Sterilisatie is een kritieke fase die in zorginstellingen onder controle moet worden gehouden om ervoor te zorgen dat de ziekte van de persoon zich niet verspreidt naar werknemers of andere patiënten, of dat de persoon niet ziek wordt door medische producten.

De steriliteitstest heeft tot doel de prestatie en geschiktheid van het sterilisatieproces op medische producten te bepalen. Als dit dus niet voldoende is, kunnen er voorzorgsmaatregelen worden genomen en kan de methode worden gewijzigd. Tegelijkertijd kan aan de hand van de controles ook de geschiktheid van het verpakkingsproces van medische producten die steriel moeten blijven worden bepaald.

Het is belangrijk om met een deskundig team en competente laboratoria te werken om de kwaliteit en systeemprestaties van medische hulpmiddelen te testen en te verbeteren. Als Nanolab Laboratories Group bieden wij steriliteitstestdiensten voor medische hulpmiddelen.
27213