Verpakking

Verpakking

Packaging

Verpakkingen en materialen die in contact komen met voedsel spelen een cruciale rol in de reis van voedsel van de bron naar de tafel van de consument. Naast afhaalcontainers en drankkartons omvat het een breed scala aan materialen die in de voedingsindustrie worden gebruikt. In de grote wereld van de voedselproductie is veilige en conforme verpakking van cruciaal belang, van plastic flessen in de schappen van supermarkten tot siliconen bakvormen in de keuken. Het navigeren door de regelgeving voor een breed scala aan materialen, zoals papier, rubber, email, glas, keramiek en meer, is van cruciaal belang om de voedselveiligheid en markttoegang te garanderen. Naarmate de soorten verpakkingen die in contact komen met voedsel toenemen, neemt de complexiteit van het testen toe en nemen de steeds evoluerende mondiale regelgeving en sancties toe. Ons laboratorium is gespecialiseerd in uitgebreide testoplossingen en advies op het gebied van regelgeving voor materialen die in contact komen met voedingsmiddelen, zodat u aan complexe eisen kunt voldoen en met vertrouwen de markt kunt betreden.

Inzicht in de diverse en evoluerende regelgeving voor verpakkingen die in contact komen met voedsel is van cruciaal belang om de productveiligheid en markttoegang te garanderen.

Verpakking

Verenigde Staten van Amerika (VS)
VS voedsel en medicijnen Administration (FDA)

21 CFR Deel 177: Indirecte voedseladditieven: polymeren
21 CFR Deel 178: Indirecte voedseladditieven: hulpstoffen, productiehulpmiddelen en coatingcomponenten
Deze regelgeving stelt eisen aan de veiligheid en geschiktheid van materialen die in contact komen met voedsel.

Europese Unie (EU)
• EU-verordening nr. 1935/2004: Deze kaderverordening zet de algemene principes uiteen met betrekking tot de veiligheid van materialen die met voedsel in contact komen binnen de EU .< br />• EU-verordening nr. 10/2011: Omvat de vereisten met betrekking tot de veiligheid en samenstelling van plastic materialen die bedoeld zijn om in contact te komen met voedsel.

Nationale regelgeving in de Europese Unie
• Duitsland (BfR-aanbevelingen): Het Duitse Federale Instituut voor Risicobeoordeling (BfR) brengt aanbevelingen uit die vaak van invloed zijn op de bredere Europese markt.
• Frankrijk (DGCCRF-richtlijnen): Het Franse directoraat-generaal Concurrentiebeleid, Consumentenzaken en Fraudebestrijding (DGCCRF) publiceert gedetailleerde richtlijnen over het waarborgen van de veiligheid van materialen die met voedsel in contact komen.
• Italië (DM 21): Italiaans ministerieel besluit 21 (1973) stelt specifieke eisen aan kunststoffen, papier en karton voor contact met voedsel.
• Spanje (AESA-gids)

< strong>China
China GB 4806-serie: Deze reeks nationale normen schetst de algemene veiligheids- en testvereisten voor verschillende materialen die met voedsel in contact komen, zoals kunststoffen, keramiek en papier.

Verpakking

Uw verpakkingsmateriaal is veilig. Naast verificatie helpt ons laboratorium ervoor te zorgen dat producten geschikt zijn voor het beoogde gebruik. Via strenge testprotocollen bepalen we of uw verpakking bestand is tegen de hitte van ovens of magnetrons, herhaalde reinigingscycli van vaatwassers en meer. Met deze gegevens kunt u uw producten met vertrouwen labelen, waardoor consumenten duidelijke instructies krijgen voor veilig en optimaal gebruik.
12282