Niet opzettelijk toegevoegde stoffen (NIAS)

Niet opzettelijk toegevoegde stoffen (NIAS)

NIAS

NIAS: Inzicht in de verborgen verontreinigingen in voedselverpakkingen
Voedselverpakkingen spelen een cruciale rol bij het behouden van de versheid, het verlengen van de houdbaarheid en het garanderen van de veiligheid van voedselproducten. De materialen die worden gebruikt om voedselverpakkingen te maken, kunnen echter niet-opzettelijk toegevoegde stoffen (NIAS) bevatten. Deze chemicaliën worden niet doelbewust opgenomen in het productieproces, maar kunnen onbedoeld in voedsel terechtkomen, wat mogelijk gevolgen heeft voor de gezondheid van de consument.

Wat zijn NIAS?
NIAS vormen een diverse groep van chemische verbindingen die aanwezig kunnen zijn in voedselverpakkingen als gevolg van:
• Onzuiverheden in grondstoffen die worden gebruikt om verpakkingen te maken
• Reactiebijproducten gevormd tijdens het productieproces
• Afbraakproducten van verpakkingscomponenten in de loop van de tijd
• Besmetting door externe bronnen

De soorten NIAS die naar voedsel kunnen migreren variëren aanzienlijk, afhankelijk van het specifieke verpakkingsmateriaal.

Hoe ontstaat NIAS een risico?
Hoewel sommige NIAS onschadelijk kunnen zijn, hebben andere het potentieel om de menselijke gezondheid negatief te beïnvloeden. Bepaalde NIAS kunnen hormoonontregelende eigenschappen hebben, terwijl andere kankerverwekkend of genotoxisch kunnen zijn. Het risiconiveau van NIAS hangt af van factoren zoals de toxiciteit ervan, de hoeveelheid die naar voedsel wordt gemigreerd en de mate van blootstelling van de consument.

NIAS beheren met geavanceerde tests
Bij Nanolab Laboratory Group nemen we het risico op NIAS zeer serieus. Daarom gebruiken we de modernste testtechnieken om potentiële NIAS-verontreinigingen in voedselverpakkingsmaterialen te identificeren en te kwantificeren. Onze analytische benaderingen omvatten:
• LC-MS QTOF (vloeistofchromatografie-massaspectrometrie met quadrupole time-of-flight): voor de gevoelige detectie en karakterisering van een breed scala aan NIAS.
• GC-MS /MS (Gaschromatografie-Tandem Massaspectrometrie): Gericht op vluchtige en semi-vluchtige NIAS.
• GC-MS Headspace: Gespecialiseerd in het detecteren van vluchtige NIAS op sporenniveau.

Regelgeving over NIAS
Het begrijpen en naleven van het regelgevingslandschap rond NIAS is essentieel voor de voedselverpakkingsindustrie. Belangrijke wetgevende bronnen zijn onder meer:
• EU-verordening (EG) nr. 1935/2004: Kaderverordening inzake materialen en voorwerpen bedoeld om met voedsel in contact te komen.
• EU-verordening (EU) nr. 10/2011 : Stelt specifieke regels vast voor plastic materialen die met voedsel in contact komen, inclusief de nadruk op het minimaliseren van NIAS.
• Food and Drug Administration (FDA): Regelgeving binnen de Code of Federal Regulations (CFR) regelt stoffen die zijn toegestaan ​​voor specifieke toepassingen die met voedsel in contact komen. De FDA geeft ook richtlijnen uit, waaronder documenten met reguleringsdrempels voor stoffen die indirect in voedsel terecht kunnen komen (waaronder sommige NIAS).

Neem contact met ons op voor meer informatie over onze NIAS-analysediensten en hoe we u kunnen helpen Zorg voor de veiligheid van uw voedselverpakkingsproducten.
27256