GLP

GLP

GLP

Goede Laboratoriumpraktijken: Waarborgen van Integriteit in Veiligheidsonderzoek Integriteit


Goede Laboratoriumpraktijken (GLP) is een wereldwijd erkend kwaliteitssysteem dat de consistentie, betrouwbaarheid en integriteit van niet-klinische laboratoriumstudies ter ondersteuning van productveiligheidsbeoordelingen. Het speelt een cruciale rol bij het waarborgen van de volksgezondheid en de veiligheid van het milieu door een vertrouwensbasis te leggen voor gegevens die worden gebruikt bij risico-evaluaties.

GLP in een evoluerende wereld

De voortdurende creatie van nieuwe chemicaliën, apparaten en stoffen benadrukt de toenemende vraag naar strenge veiligheidstests. Om potentiële voordelen in evenwicht te brengen met potentiële risico’s – en cruciaal om de publieke steun te behouden – moeten de gegevens die uit deze tests voortkomen van de hoogste kwaliteit zijn. GLP is de hoeksteen van dit proces en bevordert de data-integriteit, reproduceerbaarheid en transparantie in onderzoek.

De opkomst van mondiale GLP

Eerste variaties in de nationale vereisten voor goede laboratoriumpraktijken (GLP) onderstreepten de noodzaak van internationale harmonisatie. De Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) nam het voortouw en creëerde een gemeenschappelijk raamwerk voor de GLP-beginselen. Dit bevordert efficiënte samenwerking, wederzijdse gegevensacceptatie en zorgt ervoor dat GLP-standaarden aanpasbaar blijven aan evoluerende technologieën en testvereisten.

De rol van de OESO bij het harmoniseren van GLP-normen

Terwijl individuele landen nationale GLP-richtlijnen handhaven, houdt de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling ( OESO) bepaalt de internationaal aanvaarde norm met haar Principles of GLP. De beginselen van de OESO zijn ontwikkeld op basis van internationale consensus en bevorderen:
Wederzijdse aanvaarding van gegevens (MAD): stroomlijnen chemische veiligheidsbeoordelingen en verminderen handelsbarrières.
Wereldwijde samenwerking: Creëert een basis voor internationale samenwerking op het gebied van veiligheidsonderzoek.

Het belang van data-integriteit en de economische impact van GLP

De centrale pijler van GLP is data-integriteit. Betrouwbare gegevens maken goede veiligheidsbeoordelingen mogelijk en zijn essentieel voor internationale samenwerking. Zoals de OESO benadrukt: "Als individuele landen vol vertrouwen kunnen vertrouwen op testgegevens die in andere landen zijn ontwikkeld, kunnen dubbele tests worden vermeden, waardoor tijd en middelen worden bespaard... [GLP] verbetert de bescherming van de menselijke gezondheid en het milieu verder." GLP speelt dus niet alleen een cruciale rol bij het veiligstellen van het publieke welzijn, maar ook bij het bevorderen van de economische groei onder de OESO-lidstaten.

Reikwijdte van de OESO GLP-beginselen

De OESO-beginselen inzake GLP zijn breed van toepassing op de volgende gebieden:

Regulerende onderzoeken: alle niet-klinische gezondheids- en milieuveiligheidsonderzoeken die vereist zijn voor productregistratie vallen onder de reikwijdte van GLP.
Testitems: GLP principes hebben betrekking op de veiligheidsbeoordeling van farmaceutische producten, pesticiden, voedseladditieven, cosmetische producten, diergeneesmiddelen, industriële chemicaliën en medische apparatuur.
Testomgevingen: onderzoeken kunnen in verschillende omgevingen worden uitgevoerd , inclusief laboratoria, kassen en veldomgevingen.

Nanolab: uw partner in wereldwijde compliance
GLP-, MAD- en TURKAK-accreditatie

Onze toewijding aan de GLP-principes is uw sleutel tot mondiale markten. Onze GLP-faciliteiten zijn geaccrediteerd door TÜRKAK, de enige accreditatie-instelling die in Turkije opereert in overeenstemming met de OESO-principes. Dit zorgt ervoor dat de uitgebreide testgegevens die in onze faciliteiten worden gegenereerd, internationale erkenning krijgen. Via het Mutual Acceptance of Data (MAD)-systeem van de OESO kunt u erop vertrouwen dat onze resultaten de weg zullen vrijmaken voor soepele productgoedkeuringen wereldwijd, waardoor overbodige tests worden geëlimineerd en u tijd en middelen bespaart.

Nanolab-faciliteiten: uw toegangspoort tot wereldwijde GLP-naleving

In Istanbul vindt u een fysisch, chemisch en in vitro laboratorium dat een breed scala aan testmogelijkheden biedt. Voor geavanceerde onderzoeksbehoeften beschikt onze vestiging in Edirne over een speciaal centrum voor in vivo dierproeven, dat de hoogste normen op het gebied van ethische en GLP-conforme dierstudies garandeert.
12355