Klant

Klant

Consumer

Onze laboratoria die in veel provincies in Turkije actief zijn, worden "Consumer Testing" uitgevoerd in overeenstemming met wettelijke voorschriften en normen met betrekking tot Türkak-accreditatie.

Leer Chemische bepaling van chroom VI (Cr ⁺⁶) inhoud colorimetrische methode ISO 17075-1, BS EN ISO 17075-1 TS EN ISO 17075-1
Plastics, Plastisol-prints, geplastificeerd textiel, plastic verpakkingsmateriaal en speelgoed (exclusief polyfluorkunststoffen) Bepaling van de totale cadmium (Cd)-natte extractiemethode (met behulp van ICP-MS) BS EN 1122
Metalen, metalen gecoate producten Nikkel (Ni) screeningtests voor coatings en legeringen bij direct en langdurig huidcontact PD CR 12471
Metalen accessoire Detectie van vrijgekomen nikkel door coatingslijtage en scheiding van gecoate producten BS EN 12472 + A1
Metalen accessoire Bepaling van het vrijkomen van nikkel uit producten die mogelijk direct en langdurig huidcontact hebben BS EN 1811+A1 TS EN 1811+A1
Textiel PH-bepaling van waterig extract (met behulp van pH-meter) BS EN ISO 3071 EN ISO 3071, TS EN ISO 3071, ISO 3071
Gecoat textiel, plastic, speelgoed, kinderverzorgingsartikelen, schoenen en onderdelen Ftalaatbepaling CPSC-CH-C1001.09.3
Plastics, textiel en gecoat textiel, prints, speelgoed, verpakkingsmaterialen, schoenen en onderdelen Bepaling van ftalaatgehalte-tetrahydrofuran-methode (met behulp van GC-MS) Interne methode - "T.SOP.02" (aangepast van ISO 14389.)
Schoenen Bepaling van organische tinverbindingen in schoenencomponenten ISO/TS 16179
Gecoat textiel, plastic, verpakkingsmateriaal, speelgoed, kinder- en verzorgingsartikelen Ftalaatbepaling CPSC-CH-C1001-09.4
Leer pH-bepaling TS EN ISO 4045 BS EN ISO 4045
Schoenen Bepaling van ftalaten in schoencomponenten ISO/TS 16181
Schoenen Bepaling van dimethylfumaraat (DMFu) in schoenen en schoenencomponenten ISO/TS 16186
Schoenen Bepaling van polyaromatische koolwaterstoffen (PAK's) in schoenencomponenten ISO/TS 16190
Textiel, Kinderproducten, Kunststof Bepaling van totaal lood (Pb) in geverfde en geverfde/gecoate monsters CPSC-CH-E1003.09 16 CFR 1303
Textiel Detectie van gebruik van bepaalde azokleurstoffen die 4-aminoazobenzeen kunnen onthullen TS EN ISO 14362-3, BS EN ISO 14362-3, DIN EN ISO 14362-3, EN ISO 14362-3, ISO 14362-3
Textiel Detectie van bepaalde azokleurstoffen verkrijgbaar zonder extractie TS EN ISO 14362-1, BS EN ISO 14362-1, EN ISO 14362-1, DIN EN ISO 14362-1, ISO 14362-1
Leer Bepaling van bepaalde aromatische amines gereduceerd door azokleurstoffen TS EN ISO 17234-1, BS EN ISO 17234-1, DIN EN ISO 17234-1, ISO 17234-1
Leer Bepaling van 4 aminoazobenzeen (met GC-MS) TS EN ISO 17234-2, BS EN ISO 17234-2, DIN EN ISO 17234-2, ISO 17234-2
Kinderproducten Analyse van totaal lood (Pb) in niet-metalen kinderproducten CPSC-CH-E1002.08
Kinderproducten (bijouterie en sieraden) Bepaling van totaal lood (Pb) in metaalproducten voor kinderen CPSC-CH-E1001.08
Textiel Evaluatie van antimicrobiële oppervlakken in textielmaterialen AATCC 100
Textiel Assay van antimicrobiële activiteit JIS L 1902
Plastic, metaal, keramiek en tussenproducten Evaluatie van antibacteriële activiteit en werkzaamheid JIS Z 2801
Textiel Bepaling van antibacteriële activiteit ISO 20743
Textiel Standaard testmethode voor het bepalen van de antimicrobiële activiteit van antimicrobiële stoffen onder dynamische blootstellingsomstandigheden ASTM E 2149
Plastic en niet-poreuze oppervlakken (op niet-poreuze materialen) Evaluatie van antibacteriële activiteit op plastic oppervlakken ISO 22196
Verven en vernissen Evaluatie van de effectiviteit van filmbeschermers tegen schimmels in een coating EN 15457
12344