Microbiologische Tests

Microbiologische Tests

mikrobiyoloji analizleri

•  Beschermende werkzaamheidstest
•  Microbiële analyse van niet-steriele producten
•  Methodevalidaties

In onze laboratoria die in veel delen van Turkije actief zijn, worden farmaceutische producten, actieve en hulpstoffenanalyses uitgevoerd in overeenstemming met de relevante wettelijke voorschriften en normen. Voor al uw vragen en testverzoeken kunt u bij Nanolab Laboratories Group terecht.

Fysiek-chemische tests
Toxiciteitsonderzoeken
Residuonderzoeken
Andere onderzoeken
Biocompatibiliteitstests
Microbiologische activiteitstests
Microbiologische tests

We werken in de relevante expertisegebieden van de bovengenoemde testeenheid in overeenstemming met de OECD Principles of Good Laboratory Practice.

20670