Wateranalyse voor farmaceutisch gebruik

Wateranalyse voor farmaceutisch gebruik

Su Analizleri

Het gehalte aan water dat wordt gebruikt in de farmaceutische industrie en het water dat wordt gebruikt in het productieproces van medicijnen is belangrijk in termen van kwaliteit.
Zuiverheidscriteria zijn gedefinieerd in de Europese Farmacopee (Ph. Eur.) monografieën over waterkwaliteit (monografieën volgens Ph. Eur., huidige versie).

Het is het water dat wordt gebruikt bij de productie van medische producten dat niet steriel of niet-pyrogeen hoeft te zijn. Het is verdeeld in "puur water in de tank" en "puur water gevuld in containers voor direct gebruik".
Het water dat wordt gebruikt voor de bereiding van extracten van kruidengeneesmiddelen moet van zuivere waterkwaliteit zijn.
Het is water voor de vervaardiging van geneesmiddelen voor parenteraal gebruik, met een wateroplosmiddel, onderscheiden als "water voor injectie in een tank (bulk, bulk)" en "gesteriliseerd water voor injectie overgebracht in injectieflacons".
12303