In Vivo-testen

In Vivo-testen

invivo testler


In vivo testen; De biologische respons van het medische hulpmiddel in het weefsel of de lichaamsvloeistof waarmee het in contact komt, wordt, afhankelijk van de contacttijd, beoordeeld als lokaal, systemisch en mutageen. Nadat de in-vitrotesten zijn voltooid, worden de in de matrix bepaalde tests uitgevoerd, afhankelijk van het beoogde gebruik en de duur van het apparaat.

De In Vivo-testserie heeft een breed scala van irritatie-/sensibilisatietesten tot implantatie- of toxiciteitstesten. Testtijden variëren van 2 weken tot 6 maanden. Concreet worden carcinogeniciteitstests uitgevoerd gedurende maximaal 2 jaar of voor de levensduur van het dier.

  • SENSIBILISATIETEST – EN ISO 10993-10 Veroorzaakt uw medische hulpmiddel huidgevoeligheid?
  • IRRITATIETEST - EN ISO 10993-23 Zijn er mogelijk irriterende stoffen in uw medische apparaat?
  • HEMOLYTISCH EFFECT EN ISO 10993-4 Komt uw medische hulpmiddel in contact met bloed?
  • GENOTOXICITEIT – EN ISO 10993-3 Veroorzaakt uw medische hulpmiddel genetische schade? Beschadigt het DNA?
  • IMPLANTASTON TEST – EN ISO 10993-6 Heeft u een implanteerbaar apparaat of een apparaat dat rechtstreeks in contact komt met levend weefsel?
  • PYROGENITEITSTEST – EN ISO 10993-11 Kent u de mate van pyrogene besmetting van uw medische hulpmiddelen?
Voor al uw vragen en testverzoeken kunt u bij ons terecht.
23841