REACH - RoHS

REACH - RoHS

Eldiven Testleri

Wat is de RoHS-richtlijn?
RoHS; Het is een Europese richtlijn die het gebruik van 10 specifieke stoffen in EEA beperkt voor alle producten die binnen de grenzen van de Europese Unie worden geproduceerd en verkocht.

Wat is de REACH-verordening?
BEREIKEN; Het is een Europese verordening die het gebruik van bepaalde chemicaliën beperkt in alle producten of onderdelen die binnen de grenzen van de Europese Unie worden vervaardigd en verkocht.

Binnen het bereik van REACH is het gebruik van in totaal 224 chemicaliën in alle producten en materialen beperkt. Chemische stoffen waarvoor beperkingen gelden onder de REACH-regelgeving; of ze als zodanig, in een mengsel of in een artikel worden gebruikt.

Er zijn 10 stoffen beperkt boven bepaalde concentraties binnen het toepassingsgebied van RoHS. Beperkte stoffen en limieten zijn als volgt.

• Cadmium (Cd): < 100 ppm
• Lood (Pb): < 1000 ppm
• Kwik (Hg): < 1000 ppm
• Zeswaardig chroom : (Cr VI) < 1000 ppm
• Polybroombifenylen (PBB): < 1000 ppm
• Polybroomdifenylethers (PBDE): < 1000 ppm
• Bis(2-Ethylhexyl) ftalaat ( DEHP): < 1000 ppm
• Benzylbutylftalaat (BBP): < 1000 ppm
• Dibutylftalaat (DBP): < 1000 ppm
• Diisobutylftalaat (DIBP): < 1000 ppm

U kunt contact opnemen met Nanolab Consumer Analysis Laboratory voor uw REACH- en RoHS-onderzoeken naar uw producten.

23148