Gewasbeschermingsmiddelen (GBP)

Gewasbeschermingsmiddelen (GBP)

Farmasötik Ürün

Tests en analyses worden uitgevoerd in overeenstemming met de principes uiteengezet in Richtlijn 2004/10/EG van het Europees Parlement en de Raad, die wordt uitgevoerd om gegevens te verkrijgen over eigenschappen of veiligheid in termen van gezondheid van mens of dier.

Fysische, chemische tests;

De testen die van toepassing zijn op de specificatie van het gewasbeschermingsmiddel worden uitgevoerd in ons laboratorium op Fysisch-Chemische parameters in het kader van de OESO (GLP) en analyses onder de GLP-voorwaarden van de gewasbeschermingsmiddel goedgekeurd door internationale accreditatie.
26894