Textielanalyse

Textielanalyse

Textile Analysis

Textielproducten omvatten producten die we op alle gebieden van ons leven gebruiken, zoals kledingproductie, huis, werkplek, schoolbenodigdheden. Het belangrijkste punt van vandaag voor een sector met zo'n hoge productie en consumptie is kwaliteit. Textielanalyse is verplicht geworden voor bedrijven om hun producten te bewijzen en voor consumenten om zeker te zijn van de kwaliteit van de producten die ze kopen.
De tests die op textielproducten worden uitgevoerd, hebben voornamelijk betrekking op de kwaliteit van het product en zijn niet schadelijk voor de menselijke gezondheid. De bepaling van zware metalen, de bepaling van ftalaat en de bepaling van azokleurstoffen worden toegepast op stof- en garensoorten die in veel producten worden gebruikt, zoals kleding, fauteuils en tapijten.

Textiel - Methoden voor het bepalen van bepaalde aromatische amines afgeleid van azokleurstoffen
Bepaling van het gebruik van bepaalde azokleurstoffen die toegankelijk zijn met en zonder verwijdering van vezels
BVL B 82.02.2
TS EN ISO 14362-1
BS EN ISO 14362-1
EN ISO 14362-1
DIN EN ISO 14362-1
ISO 14362-1
Textiel - Methoden voor het bepalen van bepaalde aromatische amines afgeleid van azokleurstoffen
Detecteren van het gebruik van bepaalde azokleurstoffen die kunnen vrijkomen
TS EN ISO 14362-3
BS EN ISO 14362-3
DIN EN ISO 14362-3
EN ISO 14362-3
ISO 14362-3
BVL B 82.02.15
Bepaling van het gehalte aan ftalaatesters ISO 14389
Textiel - Bepaling van het ftalaatgehalte ISO 14389
BS EN ISO 14389
DIN EN ISO 14389
Bepaling van Di-n-Octyltin (DOT) in schoenverbindingen KURUM İÇİ METOT
Referentietestmethode voor het vrijkomen van nikkel uit alle paalconstructies die zijn geplaatst op doorboorde delen van het menselijk lichaam en voorwerpen die bedoeld zijn om in direct en langdurig contact met de huid te komen. TS EN 1811+A1
BS EN 1811+A1
EN 1811 +A1
Slijtage- en corrosiesimulatiemethode om het vrijkomen van nikkel uit gecoate onderdelen te detecteren BS EN 12472 + A1
TS EN 12472+A1
EN 12472+A1
Textiel - Formaldehyde bepaling - Vrij en gehydrolyseerd formaldehyde (waterextractiemethode) ISO 14184-1
TS EN ISO 14184-1
BS EN ISO 14184-1
EN ISO 14184-1
BVL B 82.02.1
JIS L 1041 Metot A
Textiel - Formaldehyde bepaling - Vrij en gehydrolyseerd formaldehyde (waterextractiemethode) TS EN ISO 14184-1
BS EN ISO 14184-1
EN ISO 14184-1
ISO 14184-1
Kunststoffen - Bepaling van cadmium - Methode voor natte afbraak BS EN 1122
TS EN 1122
EN 1122
DIN EN 1122
Bepaling van extraheerbaar perfluoroctaansulfonaat (PFOS) in gecoate en geïmpregneerde vaste stoffen, vloeistoffen en blusschuimen - Bemonsterings-, extractie- en analysemethode door LC-QMS of LC-tandem / MS CEN TS 15968
Bepaling van dimethylfumaraat (DMFu) KURUM İÇİ METOT
Bepaling van Alkylfenol Ethoxylaten (APEO) en Alkylfenolen INHOUSE METHODE
Textiel - Methode voor detectie en bepaling van alkylfenolethoxylaten (APEO) TS EN ISO 18254-1
BS EN ISO 18254-1
DIN EN ISO 18254-1
ISO 18254-1
Testen en evalueren van polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK's) tijdens GS-markering AfPS GS:2014:01
Bepaling van loodafgifte met kunstmatige speekseloplossing EN 16711-3
Textiel - Bepaling van de pH-waarde van het waterige extract
(Met pH-meter)
ISO 3071
EN ISO 3071
BS EN ISO 3071
TS EN ISO 3071
DIN EN ISO 3071
Leer en Textiel - Chemische tests
Bepaling van het gehalte aan pentachloorfenol
Tetrachloorfenol (TeCP), o-fenylfenol (OPP), trichloorfenol (TriCP)
TS EN ISO 17070
DIN EN ISO 17070
BS EN ISO 17070
ISO 17070
BVL B 82.02.8
Leer en Textiel - Bepaling van het polychloorfenolgehalte - KOH-methode
(Met GC-MS)
INHOUSE METHODE
Textiel - Bepaling van het gehalte aan chloorbenzeen en op chloortolueen gebaseerde bindingen (met behulp van GC-MS) DIN 54232
Testtextiel - Bepaling van metalen - Deel 4: Bepaling van extraheerbare metalen met synthetische speekseloplossing
(Met behulp van ICP-MS)
DIN 54233-4
Textiel - Bepaling van het metaalgehalte - Deel 2: Bepaling van metalen geëxtraheerd met zure kunstmatige transpiratieoplossing BS EN 16711-2
TS EN 16711-2
EN 16711-2
DIN EN 16711-2
Bepaling van Textiel - Disperse Kleurstoffen
(Met LC-MS/MS)
DIN 54231
Textiel - Detectie van kankerverwekkende kleurstoffen
(Met LC-MS/MS)
DIN 54231
Total Heavy Metal volgens microgolfmethode
(Met ICP-MS)
EPA 3050 A
EPA 3015 A
EPA 3051 A
EPA3052
12349