Pesticidenproducten

Pesticidenproducten

Pesticide Products

Het belangrijkste voordeel van Good Laboratory Practice (GLP) is de gegevensintegriteit. GLP; zorgt ervoor dat gegevens nauwkeurig, veilig, toewijsbaar en toegankelijk zijn. Er zijn veel soorten pesticiden die worden gebruikt in de landbouwproductie. De effecten van deze geproduceerde en op de markt gebrachte pesticiden op het milieu en de mens zijn belangrijk.

Het doel van het gebruik van pesticiden is om landbouwproducten te beschermen tegen ongedierte. Het bepalen van de effecten van bestrijdingsmiddelen op mens en milieu is echter van belang voor het verkrijgen van verkoopvergunningen en het op de markt brengen ervan.

Lange termijn testen worden uitgevoerd in het kader van de testprocedures vereist tijdens de toestemming van het bestrijdingsmiddel, en informatie over de geschiktheid van het product kan worden verkregen.

Onze laboratoria die in veel provincies in turkije dienst doen, "GLP Pesticide Product Testing" in overeenstemming met wettelijke voorschriften en normen met betrekking tot Türkak-accreditatie wordt uitgevoerd.

U kunt bij ons terecht voor "Goede Laboratoriumstudies (GLP)" voor bestrijdingsmiddelen.

12357