Milieu

Milieu

Environmental

Tegenwoordig is luchtvervuiling het belangrijkste probleem geworden met de toename van de bevolking, verstedelijking en industrialisatie. Luchtverontreiniging heeft een negatieve invloed op alle levende wezens op aarde en veroorzaakt structurele achteruitgang.

Onze laboratoria die in veel provincies in turkije dienst doen, worden "milieutests" uitgevoerd in overeenstemming met de wettelijke voorschriften en normen met betrekking tot de Türkak-accreditatie.

12286