Schoenen testen

Schoenen testen

Footwear Testing

Schoeisel is een categorie die verschillende productieprocessen doorloopt, bestaande uit een grote verscheidenheid aan materialen en honderden modellen heeft. Het brede productassortiment van de schoenenindustrie heeft ook geleid tot een toename van het aantal analyses op het gebied van kwaliteit en menselijke gezondheid.
In het kader van de "Communiqué on Import Control of Certain Consumer Products" is kwaliteit en veilige productie onder controle gehouden door fysische en chemische testprocessen op schoenen en leerproducten..

Onze laboratoria die in veel provincies in Turkije dienen, "Halal Food Analysis" in overeenstemming met wettelijke voorschriften en normen met betrekking tot Türkak-accreditatie is voerde uit.

Bepaling van organische tinverbindingen in schoenmaterialen ISO/TS 16179 CEN ISO/TS 16179 DIN CEN ISO/TS 16179
Bepaling van Di-n-Octyltin (DOT) Interne methode
Standaard gebruiksprocedure voor bepaling van ftalaten CPSC-CH-C1001.09
Bepaling van het gehalte aan ftalaatesters ISO 14389
Bepaling van lont in schoenmaterialen ISO/TS 16181 CEN ISO/TS 16181 DIN CEN ISO/TS 16181
Bepaling van dimethylfumaraat (DMFu) Inhouse methode
Testmethode voor het kwantitatief bepalen van polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK's) in schoenmaterialen ISO/TS 16190 TSE CEN ISO/TS 16190 CEN ISO/TS 16190 DIN CEN ISO/TS 16190
Testmethode voor het kwantitatief bepalen van dimethylformamide in schoenmaterialen ISO/TS 16189
Testmethoden voor schoenen - Accessoires: metalen accessoires - Corrosiebestendigheid ISO 22775-Methode 2 TS EN ISO 22775- Methode 2
12350