Analyse van afgewerkte olie

Analyse van afgewerkte olie

Waste Oil Analysis

Analyses van afgewerkte olie die worden uitgevoerd in het kader van de "Verordening inzake de controle op afgewerkte olie" zijn verplichte procedures voor alle industriële instellingen om afgewerkte olie onder controle te houden op een manier die het milieu niet schaadt.
Er moet worden voldaan aan de voorwaarden voor tijdelijke opslag, transport en verwijdering van afgewerkte olie zonder het milieu en de menselijke gezondheid te schaden. Er wordt bepaald of de afgewerkte olie kan worden teruggewonnen of verwijderd met de testprocedures die worden uitgevoerd in overeenstemming met de "Verordening inzake de controle op afgewerkte olie".

Onze laboratoria die in veel provincies in turkije dienst doen, worden "afgewerkte olie-analyse" uitgevoerd in overeenstemming met de wettelijke voorschriften en normen met betrekking tot de Türkak-accreditatie.

Bepaling van gesuspendeerde vaste stoffen SM 2540 D
Bepaling van arseen (As), Cadmium (Cd), Chroom (Cr), Lood (Pb) EPA 3051 A
EPA 3052
EPA 6020 A
Handmatige bemonstering van afgewerkte oliën en petroleumvloeistoffen TS 900-1 EN ISO 3170
Bemonstering voor isolatievloeistoffen TS EN 60475
12293