Analyse van behandelingsslib

Analyse van behandelingsslib

Treatment Sludge Analysis

"Behandelingsslibanalyses" die in het kader van de milieuwetgeving worden uitgevoerd, worden uitgevoerd voor het recyclen of verwijderen van afval en zuiveringsslib afkomstig van industriële ondernemingen.

Relevante wetgeving voor "Behandelingsslibanalyse":
- Regelgeving over het gebruik van huishoudelijk en stedelijk zuiveringsslib in de bodem

Onze laboratoria die in veel provincies in turkije worden gebruikt , "Behandelingsslibanalyse" in overeenstemming met wettelijke voorschriften en normen met betrekking tot Türkak-accreditatie wordt uitgevoerd.

Behandelingsslib Bepaling van antimoon (Sb), arseen (As), koper (Cu), barium (Ba), kwik (Hg), zink (Zn), cadmium (Cd), lood (Pb) , Nikkel (Ni), Selenium (Se), Chroom (Cr) TS EN 12457-4
EPA 3051 A
EPA 6020 A
Behandelingsslib Bepaling Molybdeen (Mo) TS EN 12457-4
EPA 3051 A
EPA 200,8
Behandelingsslib Bepaling van fluoride TS EN 12457-4
SM 4500-F B
SM 4500-F D
Behandelingsslib Bepaling van chloride TS EN 12457-4
SM 4500-CI¯ B
Behandelingsslib Bepaling van sulfaat TS EN 12457-4
SM 4500 SO4-2 E
Behandelingsslib Bepaling van de pH TS ISO 10390
Behandelingsslib Bepaling van het totale aantal opgeloste stoffen SM 2540 C
Behandelingsslib Bepaling van warmteverlies van droge massa TS EN 12879
Behandelingsslib Bepaling van elektrische geleidbaarheid TS ISO 11265
Behandelingsslib Bepaling van organische stof TS 8336
Behandelingsslib Bepaling van fosfor TS EN 12457-4
EPA 3051 A
TS EN ISO 17294 1-2
Behandelingsslib Bepaling van stikstof TS 8337 ISO 11261
Behandelingsslib Bepaling van ftalaatesters (diptalaat (2-ethylhexyl), (Bis (2-ethylhexyl) ftalaat, di-n-butylftalaat, dimethylftalaat, butylbenzylftalaat, diethylftalaat, di-n -octylftalaat) EPA 3540 C
EPA 3630 C
EPA 3620 C
EPA 8270 E
Behandelingsslib Bepaling van PAK (polyaromatische koolwaterstoffen) EPA 3540
EPA 3630 C
EPA 3620 C
EPA 8270 E
Behandelingsslib Bepaling van droge stof (%) Gehalte / vocht (%) TS 9546 EN 12880
12295