Water testen

Water testen

Water Testing

Onze laboratoria die in veel provincies in Turkije actief zijn, worden "watertesten" uitgevoerd in overeenstemming met wettelijke voorschriften en normen met betrekking tot Türkak-accreditatie.

Bemonstering voor microbiologische analyse TS EN ISO 19458
Bemonstering van rivieren en beken TS ISO 5667-6
Bemonstering van natuurlijke en kunstmatige meren ISO 5667-4
Aluminium (Al), Antimoon (Sb), Arseen (As), Koper (Cu), Barium (Ba), Kwik (Hg), Zink (Zn), Zilver (Ag), Cadmium (Cd), Kobalt (Co), Bepaling van Chroom (Cr), Lood (Pb), Mangaan (Mn), Molybdeen (Mo), Nikkel (Ni), Selenium (Se), Vanadium (V) SM 3030 E
EPA 200,8
Bepaling van boor (B), ijzer (Fe), fosfor (P), tin (Sn), calcium (Ca), lithium (Li), magnesium (Mg), kalium (K) , Natrium (Na), Strontium (Sr) SM 3030 E
TS EN ISO 17294 1-2
Bepaling van ammonium TS 7159
Bepaling van nitriet / nitrietstikstof SM 4500-NO2- B
Bepaling van nitraat / nitraatstikstof SM 4500-NO2- B
Alkaliteitsbepaling SM 2320 B
Bepaling van vrij chloor TS 5489 EN ISO 7393-1
Chloridebepaling TS 4164 ISO 9297
Totale chloorbepaling TS 5489 EN ISO 7393-1
Bepaling van het zoutgehalte SM 2520 B
Bepaling van chloride SM 4500-Cl⁻B
Bepaling van fluoride SM 4500-F B
SM 4500-F D
Bepaling van sulfaat SM 4500 SO42- E
Bepaling van de totale hardheid SM 2340 C
Bepaling van de hardheid SM 2340 B
Bepaling van de pH SM 4500 H+ B
Bepaling van geleidbaarheid TS 9748 EN 27888
Bepaling van troebelheid SM 2130 B
Bepaling van de temperatuur SM 2550 B
Bepaling van kleur SM 2120 C
Bepaling van de lichtdoorlatendheid EPA 841-B-97-003
Escherichia coli Aantal TS EN ISO 9308-1
Coliforme bacteriëntelling TS EN ISO 9308-1
Salmonella spp. Tellen TS EN ISO 19250
Pseudomonas aeruginosa Telling ISO 16266
Clostridium perfringens Aantal Bijlage 3 van de verordening inzake water bestemd voor menselijke consumptie, 98/83 EG-richtlijn
Fecale enterokokkentelling TS EN ISO 7899-2
Kolonietelling TS EN ISO 6222
Legionella Aantal ISO 11731
Bepaling van bacteriële endotoxinen Europese Farmacopie 2.6.14
12289