Water voor menselijke consumptie

Water voor menselijke consumptie

Water for Human Consumption

Onze laboratoria die in veel provincies in turkije dienen, worden analyses, tests uitgevoerd in overeenstemming met wettelijke voorschriften en normen met betrekking tot Türkak-accreditatie.

Bemonstering voor microbiologische analyse TS EN ISO 19458
Bemonstering van rivieren en beken TS ISO 5667-6
Bemonstering van natuurlijke en kunstmatige meren ISO 5667-4
Aluminium (Al), Antimoon (Sb), Arseen (As), Koper (Cu), Barium (Ba), Kwik (Hg), Zink (Zn), Zilver (Ag), Cadmium (Cd), Kobalt (Co), Chroom (Cr), Lood (Pb), Mangaan (Mn), Molybdeen (Mo), Nikkel (Ni), Selenium (Se), Vanadium (V) Bepaling SM 3030 E
EPA 200,8
Boor (B), IJzer (Fe), Fosfor (P), Tin (Sn), Calcium (Ca), Lithium (Li), Magnesium (Mg), Kalium (K), Natrium (Na), Strontium (Sr) Bepaling SM 3030 E
TS EN ISO 17294 1-2
Bepaling van ammonium TS 7159
Bepaling van nitriet/nitrietstikstof SM 4500-NO2- B
Bepaling van nitraat/nitraatstikstof SM 4500-NO2- B
Alkaliteitsbepaling SM 2320 B
Bepaling van vrij chloor TS 5489 EN ISO 7393-1
Bepaling van chloride TS 4164 ISO 9297
Bepaling van totaal chloor TS 5489 EN ISO 7393-1
Bepaling van het zoutgehalte SM 2520 B
Bepaling van chloride SM 4500-Cl⁻B
Fluoridebepaling SM 4500-F B
SM 4500-F D
Bepaling van sulfaat SM 4500 SO42- E
Bepaling van de totale hardheid SM 2340 C
Bepaling van de hardheid SM 2340 B
pH determination SM 4500 H+ B
Determination of Conductivity TS 9748 EN 27888
Determination of Turbidity SM 2130 B
Temperature Determination SM 2550 B
Color Assignment SM 2120 C
pH-bepaling SM 4500 H+ B
Bepaling van geleidbaarheid TS 9748 EN 27888
Bepaling van troebelheid SM 2130 B
Temperatuurbepaling SM 2550 B
Kleurtoewijzing SM 2120 C
Bepaling van de lichtdoorlatendheid EPA 841-B-97-003
Escherichia coli Aantal TS EN ISO 9308-1
Coliforme bacteriëntelling TS EN ISO 9308-1
Salmonella spp. Detectie TS EN ISO 19250
Aantal Pseudomonas aeruginosa ISO 16266
Clostridium perfringens Aantal Bijlage 3 van de verordening inzake voor menselijke consumptie bestemd water, richtlijn 98/83 EG
Aantal fecale enterokokken TS EN ISO 7899-2
Kolonietelling TS EN ISO 6222
Legionella Aantal ISO 11731
Detectie van bacterieel endotoxine European Pharmacopiea 2.6.14
12298