BLOG

Turkse Voedselcodex Bijenproducten

Ministerie van Land- en Bosbouw heeft het Turkse Voedselcodex Bijenproductencommuniqué gepubliceerd!

Turkse Voedselcodex Bijenproducten

Bee Products Communiqué, voor het eerst gepubliceerd door het Ministerie van Land- en Bosbouw op 25 april 2024; Het omvat de kwesties met betrekking tot de technische en hygiënische productie, voorbereiding, verwerking, conservering, opslag, transport en het op de markt brengen van bijenproducten (Apis mellifera L.) die binnen de reikwijdte van deze reikwijdte vallen.

De producten die onderworpen zijn aan regelgeving binnen de reikwijdte van het Communiqué zijn als volgt;
- Bijenbrood, op de markt gebracht als voedsel of voedingssupplement,
- Bijenpollen,
- Koninginnengelei,
- Ruwe propolis,
- Propolis,
- Koninginnegelei in poedervorm  
- Gedroogd stuifmeel

Producten om worden gebruikt in toepassingen in de Regeling Traditionele en Complementaire Geneeskunde. Het valt niet binnen de reikwijdte van deze kennisgeving.

De producten in de scope moeten voldoen aan de Turkse Voedselcodex-voorschriften voor additieven, contaminanten, residuen van bestrijdingsmiddelen, residuen van diergeneesmiddelen en microbiologische criteria. Volgens bijlage-1 mogen aan deze producten geen externe stoffen worden toegevoegd. De gewenste kenmerken van de producten moeten als volgt zijn.

KLIK VOOR PRIJSAANBIEDING.

12365