Ambalaj

Ambalaj

Ambalaj

Gıda maddeleri için önemli olan bir konu da raf ömrü boyunca temas ettiği, çevresel faktörlerden korunmasını sağlayan ambalajların etkileridir.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yayınlanan “Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzemelere Dair Yönetmelik” kapsamında ambalajın üretim, işleme ve dağıtımın tüm aşamalarındaki özellikleri belirlenmiştir.

Türkiye’nin birçok yerinde hizmet veren TÜRKAK akreditasyonuna sahip laboratuvarımızda “Ambalaj Analizleri” işlemlerini seramik malzemeler, kağıt malzemeler, alüminyum ve alüminyum alaşımlı malzemeler, plastik madde ve malzemeler, plastik madde - malzemelerde kullanılacak boyar maddeler üzerinde gerçekleştirilmektedir.

Plastikler, Plastisol Baskılar, Plastik Kaplamalı Tekstiller, Plastik Ambalaj Malzemeleri ve Oyuncaklar (Poliflorlu Plastik Malzemeler Hariç) Toplam Kadmiyum (Cd) Tayini-Islak Ayrıştırma Metodu (ICP-MS Kullanılarak) BS EN 1122
Plastikler, Tekstiller ve Kaplamalı Tekstiller, Baskılar, Oyuncaklar, Ambalaj Malzemeleri, Ayak Giyecekleri ve Bileşenleri Fitalat İçeriği Tayini-Tetrahidrofuran Metodu (GC-MS Kullanılarak) İşletme İçi Metot - "T.SOP.02" (ISO 14389’dan modifiye edilmiştir.)
Kaplamalı Tekstiller, Plastikler, Ambalaj Malzemeleri, Oyuncaklar, Çocuk Kullanım ve Bakım Eşyaları Fitalat Tayini CPSC-CH-C1001-09.4
Gıda ile Temas Eden Seramik Malzemeler Kadmiyum (Cd) ve Kurşun (Pb) Salımı Tayini TGK: 2012/30 NMKL 186
Gıda ile Temas Eden Plastik Madde ve Malzemelerde Kullanılacak Boyar Maddeler Antimon (Sb), Arsenik (As), Baryum (Ba), Civa (Hg), Kadmiyum (Cd), Krom (Cr), Kurşun (Pb) ve Selenyum (Se) Tayini İşletme İçi Metot-"K.SOP.199" (AP (89) 1, NMKL 186 ’dan modifiye edilmiştir)
Gıda ile Temas Eden Kağıt Malzemeler Metaller ve Diğer Elementler (Arsenik (As), Kadmiyum (Cd), Kurşun (Pb), Titanyum (Ti)) Tayini İşletme İçi Metot-"K.SOP.212" (TS EN 12498’den modifiye edilmiştir)
Gıda ile Temas eden Alüminyum ve Alüminyum Alaşımlı Madde ve Malzemeler Alüminyum Miktar Tayini İşletme İçi Yöntem- “K.SOP.245” ( NMKL 186 ’dan modifiye edilmiştir)
Gıda ile Temas eden Alüminyum ve Alüminyum Alaşımlı Madde ve Malzemeler Spesifik Migrasyon - Alüminyum Tayini Metals and Alloys used in food contact materials and articles (2013)
Gıda ile Temas Eden Plastik Madde ve Malzemeler Spesifik Migrasyon [2,2-bis(4- hydroxyphenyl)propane (Bisphenol A)] Analizi EN 14372
Gıda ile Temas Eden Plastik Madde ve Malzemeler Spesifik Migrasyon - Ftalat Tayini (Phthalic Acid, Dibutyl Ester (DBP); Phthalic Acid, Benzyl Butyl Ester(BBP); Phthalic Acid, Bis(2-Ethylhexyl) Ester(DEHP); (DIDP); DINP) BS EN 13130-1 Agilent App Note
Gıda ile Temas Eden Plastik ve Kağıt/Karton Madde ve Malzemeler Toplam Migrasyon Analizi Modifiye Polifenilen oksit (MPPO) TS EN 1186-13 - Metot B
TS EN 14338
Gıda ile Temas Eden Plastik ve Kağıt/Karton Madde ve Malzemeler Toplam Migrasyon Analizi Modifiye Polifenilen oksit (MPPO) TS EN 1186-13 - Metot B
TS EN 14338
Gıda ile Temas Eden Plastik Madde ve Malzemeler (2,4,5-Trimethylaniline (2,4,5-TMA); 2,4-Diaminoanisole (4-M-m-PDA); 2,4-Diaminotolunene (2,4-TDA); 2,4 -Dimethylaniline (2,4-DMA); 2,6-Dimethylaniline (2,6-DMA); 2 -Methoxy-5-methylaniline (2-M-5-MA); 2 -Methyl-m-phenylenediamine (2,6-TDA); 4,4'-Diaminodiphenylmethane (4,4'-MDA); 4,4'-Methylene-bis- (2-methyl-aniline) (4,4'-MDoT); 4,4'-Oxydianiline (4,4'-DPE); 4 -Aminobiphenyl (4-ABP); 4-Chloro-2-methylaniline (4-CoT); 4 -Chloroaniline (4-CA); Aniline (ANL); Benzidine (BNZ); m-Phenylenediamine (m-PDA); o-Anisidine (o-ASD); o-Tolidine (3,3'-Dimethylbenzidine) (3,3'-DMB); o-Toluidine (o-T); p-Phenylenediamine (p-PDA) EUR 24815 EN 2011
Gıda ile Temas Eden Plastik Madde ve Malzemeler Spesifik Migrasyon - Epoksi Türevleri Tayini (BADGE.2H₂O; BADGE.2HCl; BADGE.H₂O.HCl; BADGE.H₂O; BADGE.HCl; BADGE; BFDGE; NOGE) BS EN 13130-1, Thermo App Note 521
Gıda ile Temas Eden Plastik Madde ve Malzemeler Spesifik Migrasyon - Element Tayini (Alüminyum (Al), Bakır(Cu) , Baryum(Ba), Çinko(Zn), Demir(Fe), Kobalt(Co), Lityum(Li), Mangan(Mn), Nikel (Ni)) BS EN 13130-1, NMKL 186
Gıda ile Temas Eden Plastik Madde ve Malzemeler Ftalat Tayini (Phthalic Acid, Dibutyl Ester (DBP); Phthalic Acid, Benzyl Butyl Ester(BBP); Phthalic Acid, Bis(2-Ethylhexyl) Ester(DEHP); (DIDP); DINP) CPSC-CH-C1001-09.3
Gıda ile Temas Eden Plastik Madde ve Malzemeler Toplam Migrasyon Analizi Tam Daldırma (Sulu Gıdalar-Sulu, Asitli, Alkollü) TS EN 1186-3
Gıda ile Temas Eden Plastik Madde ve Malzemeler Toplam Migrasyon Analizi Mamulle Kontrol (Sulu Gıdalar-Sulu, Asitli, Alkollü) TS EN 1186-9
Gıda ile Temas Eden Plastik Madde ve Malzemeler Toplam Migrasyon Analizi Yerine Geçme Deney Yöntemi (Yağlı- %95 Etanol ve İzooktan) TS EN 1186-14
Gıda ile Temas Eden Plastik Madde ve Malzemeler Yapı Tayini (FTIR) İşletme İçi Metot-"K.SOP.156" (HR Hummel Polymer and Additives, HR Raman Polymer Library, Hummel Polymer Sample Library)

Melamin-Formaldehit Reçineleri

Kloroformda çözünür ekstraktif kalıntısı

FDA 21 CFR 177.1460

Melamin-Formaldehit Reçineleri

Genel Migrasyon Sulu Simülasyon

(EU) 2011/10

Melamin-Formaldehit Reçineleri

Genel Migrasyon Yağ Simulantı

(EU) 2011/10

Melamin-Formaldehit Reçineleri

Spesifik Migrasyon -Metal Release 19 (gerekirse limitsiz maddeler dahil(Amonyum, Kalsiyum, Magnezyum, Potasyum, Sodyum)

(EU) 2011/10
(EU) 2020/1245

Melamin-Formaldehit Reçineleri

Spesific Migration-  Formaldehyde

(EU) 2011/10

Melamin-Formaldehit Reçineleri

Spesifik Migrasyon - Melamin

(EU) 2011/10

Polystyrene-PS

Kalıntı stiren monomer tayini

21CFR177.1640

Polystyrene-PS

Genel Migrasyon Sulu Simülasyon

(EU) 2011/10

Polystyrene-PS

Genel Migrasyon Yağ Simulantı

(EU) 2011/10

Polystyrene-PS

Spesifik Migrasyon -Metal Release 19 (gerekirse limitsiz maddeler dahil(Amonyum, Kalsiyum, Magnezyum, Potasyum, Sodyum)

(EU) 2011/10
(EU) 2020/1245

Akrilik ve Modifiye Akrilik Plastikler

Ekstrakte edilebilir madde

FDA 21 CFR 177.1010

Akrilik ve Modifiye Akrilik Plastikler

Toplam uçucu olmayan ekstraktifler

FDA 21 CFR 177.1010

Akrilik ve Modifiye Akrilik Plastikler

Potasyum permanganat oksitlenebilir ekstraktifler

FDA 21 CFR 177.1010

Akrilik ve Modifiye Akrilik Plastikler

Ultraviyole emici ekstraktifler

FDA 21 CFR 177.1010

Akrilik ve Modifiye Akrilik Plastikler

Genel Migrasyon Sulu Simülasyon

(EU) 2011/10

Akrilik ve Modifiye Akrilik Plastikler

Genel Migrasyon Yağ Simulantı

(EU) 2011/10

Akrilik ve Modifiye Akrilik Plastikler

Spesifik Migrasyon -Metal Salınım 19  (gerekirse limitsiz maddeler dahil(Amonyum, Kalsiyum, Magnezyum, Potasyum, Sodyum)

(EU) 2011/10
(EU) 2020/1245

Akrilik ve Modifiye Akrilik Plastikler

Spesifik Migrasyon-Akrilonitril

(EU) 2011/10

Akrilonitril/Bütadien/Stiren

Azot İçeriği

FDA 21 CFR 177.1010
FDA 21 CFR 177.1020
FDA 21 CFR 177.1030
FDA 21 CFR 177.1040

Akrilonitril/Bütadien/Stiren

Residual akrilonitril içeriği

FDA 21 CFR 177.1010
FDA 21 CFR 177.1020
FDA 21 CFR 177.1030
FDA 21 CFR 177.1040

Akrilonitril/Bütadien/Stiren

Toplam uçucu olmayan ekstraktifler

FDA 21 CFR 177.1010
FDA 21 CFR 177.1020
FDA 21 CFR 177.1030
FDA 21 CFR 177.1040

Akrilonitril/Bütadien/Stiren

Genel Migrasyon Sulu Simülasyon

(EU) 2011/10

Akrilonitril/Bütadien/Stiren

Genel Migrasyon Yağ Simulantı

(EU) 2011/10

Akrilonitril/Bütadien/Stiren

Spesifik Migrasyon -Metal Release 19 (gerekirse limitsiz maddeler dahil(Amonyum, Kalsiyum, Magnezyum, Potasyum, Sodyum)

(EU) 2011/10
(EU) 2020/1245

Akrilonitril/Bütadien/Stiren

Spesifik Migrasyon-Akrilonitril

(EU) 2011/10

Akrilonitril/Bütadien/Stiren

Spesifik Migrasyon-Bütadien

(EU) 2011/10

Olefin polimerleri (Polipropilen(PP), Polietilen (PE))

n-heksanda maksimum ekstrakte edilebilir fraksiyon

FDA 21 CFR 177.1520

Olefin polimerleri (Polipropilen(PP), Polietilen (PE))

Ksilende maksimum çözünür fraksiyon

FDA 21 CFR177.1520

Olefin polimerleri (Polipropilen(PP), Polietilen (PE))

Genel Migrasyon Sulu Simülasyon

(EU) 2011/10

Olefin polimerleri (Polipropilen(PP), Polietilen (PE))

Genel Migrasyon Yağ Simulantı

(EU) 2011/10

Olefin polimerleri (Polipropilen(PP), Polietilen (PE))

Spesifik Migrasyon -Metal Release 19 (gerekirse limitsiz maddeler dahil(Amonyum, Kalsiyum, Magnezyum, Potasyum, Sodyum)

(EU) 2011/10
(EU) 2020/1245

Polikarbonat

Residual çözücü (Toluen)

FDA 21 CFR177.1580

Polikarbonat

Ekstrakte edilebilir madde

FDA 21 CFR177.1580

Polikarbonat

Genel Migrasyon Sulu Simülasyon

(EU) 2011/10

Polikarbonat

Genel Migrasyon Yağ Simulantı

(EU) 2011/10

Polikarbonat

Spesifik Migrasyon - Bisfenol A

(EU) 2011/10

Polikarbonat

Spesifik Migrasyon -Metal Release 19 (gerekirse limitsiz maddeler dahil(Amonyum, Kalsiyum, Magnezyum, Potasyum, Sodyum)

(EU) 2011/10
(EU) 2020/1245

Poliamid (Naylon)

Kaynamada çözünürlük 4.2N HC1

FDA 21 CFR 177.1500

Poliamid (Naylon)

Maksimum ekstrakte edilebilir fraksiyon

FDA 21 CFR 177.1500

Poliamid (Naylon)

Genel Migrasyon Sulu Simülasyon

(EU) 2011/10

Poliamid (Naylon)

Genel Migrasyon Yağ Simulantı

(EU) 2011/10

Poliamid (Naylon)

Spesifik Migrasyon -Metal Release 19 (gerekirse limitsiz maddeler dahil(Amonyum, Kalsiyum, Magnezyum, Potasyum, Sodyum)

(EU) 2011/10
(EU) 2020/1245

Poliamid (Naylon)

Spesifik Migrasyon - Birincil Aromatik aminler

(EU) 2011/10
(EU) 2020/1245

Poliamid (Naylon)

Spesifik Migrasyon-  Kaprolaktam (PA6)

(EU) 2011/10

Poliamid (Naylon)

Spesifik Migrasyon-  Heksametilendiamin (PA6-6)

(EU) 2011/10

Polivinil klorür (PVC)

Toplam ekstraktif miktarı

FDA 21 CFR 177.1950
FDA 21 CFR 177.1960
FDA 21 CFR 177.1980

Polivinil klorür (PVC)

Toplam organik klor içeriği

FDA 21 CFR 177.1950
FDA 21 CFR 177.1960
FDA 21 CFR 177.1980

Polivinil klorür (PVC)

Genel Migrasyon Sulu Simülasyon

(EU) 2011/10

Polivinil klorür (PVC)

Genel Migrasyon Yağ Simulantı

(EU) 2011/10

Polivinil klorür (PVC)

Spesifik Migrasyon -Metal Release 19 (gerekirse limitsiz maddeler dahil(Amonyum, Kalsiyum, Magnezyum, Potasyum, Sodyum)

(EU) 2011/10
(EU) 2020/1245

Polivinil klorür (PVC)

Vinil Mononer İçeriği

(EU) 2011/10
(EU) 2020/1245

Polivinil klorür (PVC)

Epoksitlenmiş soya fasulyesi yağı

(EU) 2011/10

Polivinil klorür (PVC)

Fitalat İçeriği

(EU) 2011/10

Polivinil klorür (PVC)

Ftalatların Spesifik Migrasyonu

(EU) 2011/10

Polietilen Tereftalat(PET)

Kloroformda çözünür ekstraktifler

FDA 21 CFR  177.1630

Polietilen Tereftalat(PET)

Genel Migrasyon Sulu Simülasyon

(EU) 2011/10

Polietilen Tereftalat(PET)

Genel Migrasyon Yağ Simulantı

(EU) 2011/10

Polietilen Tereftalat(PET)

Spesifik Migrasyon -Metal Release 19 (gerekirse limitsiz maddeler dahil(Amonyum, Kalsiyum, Magnezyum, Potasyum, Sodyum)

(EU) 2011/10
(EU) 2020/1245

Polietilen Tereftalat(PET)

Glikolün (etilen ve dietilen) Spesifik Migrasyonu

(EU) 2011/10

Polietilen Tereftalat(PET)

İzoftalik ve tereftalik asidin Spesifik Migrasyonu

(EU) 2011/10

Polietilen Tereftalat(PET)

Formaldehitin Spesifik Migrasyonu

(EU) 2011/10

Polietilen Tereftalat(PET)

Asetaldehitin Spesifik Migrasyonu

(EU) 2011/10

Kaplamalar

Spesifik Migrasyon-Nitrogen

BFR.LI

Kaplamalar

Spesifik Migrasyon-  Formaldehyde

BFR.LI

Kaplamalar

Spesifik Migrasyon- Primary Aromatic amines

BFR.LI

Kaplamalar

Spesifik Migrasyon- PFOA(Perfluorooctanoic acid)

BFR.LI

Kaplamalar

Spesifik Migrasyon-Bisfenol (A)

BFR.LI

Kaplamalar

Krom

BFR.LI

Kaplamalar

 BADGE, BFDGE türevlendirme

(EU) 1895/2005

Kaplamalar

NOGE

(EU) 1895/2005

Seramik, Emaye, Cam

Kurşun, Kadmiyum

FDA CPG 7117.06/7117.07

Seramik, Emaye, Cam

Kurşun, Kadmiyum

84/500/EEC

Metaller ve Alaşımlar

Alüminyum; Antimon; Krom; Kobalt; Bakır; Ütü; Magnezyum; Manganez; molibden ; Nikel; Gümüş; Teneke; Titanyum; Vanadyum; Çinko; Arsenik; Baryum; Berilyum; Kadmiyum; Öncülük etmek; Lityum; Merkür; Talyum

EDQM-Metalls And Alloys
Nordic guidance for authorities, industry and trade – metals and alloys

Kağıt ve Karton

Ekstrakte edilebilir madde

FDA 21 CFR 176.170

Kağıt ve Karton

Kloroformda çözünür ekstraktif kalıntısı

FDA 21 CFR 176.170

Kağıt ve Karton

Overall Migration

Resolution ResAP (2002) 1

Kağıt ve Karton

 2,6-diisopropylnaphthalene (DIPN)

Resolution ResAP (2002) 1

Kağıt ve Karton

Kadmiyum, kurşun ve cıva

Resolution ResAP (2002) 1
BFR.XXXVI. Paper and board for food contact
EDQM-2021 Paper and Paper Board(lead)

Kağıt ve Karton

Pentaklorofenol

Resolution ResAP (2002) 1

Kağıt ve Karton

Formaldehit

Resolution ResAP (2002) 1

Kağıt ve Karton

PCB

Resolution ResAP (2002) 1

Kağıt ve Mukavva (geri dönüştürülmüş liflerden yapılmış kağıtların testi)

Michler ketonu ve 4,4'-bis(dietilamino)benzofenon

Resolution ResAP (2002) 1
EDQM-2021 Paper and Paper Board

Kağıt ve Mukavva (geri dönüştürülmüş liflerden yapılmış kağıtların testi)

Fitalat İçeriği

Resolution ResAP (2002) 1
EDQM-2021 Paper and Paper Board

Kağıt ve Mukavva (geri dönüştürülmüş liflerden yapılmış kağıtların testi)

Solvent Kalıntısı

Resolution ResAP (2002) 1

Kağıt ve Mukavva (geri dönüştürülmüş liflerden yapılmış kağıtların testi)

Azo renklendiriciler

Resolution ResAP (2002) 1
BFR.XXXVI. Paper and board for food contact

Kağıt ve Mukavva (geri dönüştürülmüş liflerden yapılmış kağıtların testi)

Polisiklik aromatik hidrokarbonlar

Resolution ResAP (2002) 1
EDQM-2021 Paper and Paper Board

Kağıt ve Mukavva (geri dönüştürülmüş liflerden yapılmış kağıtların testi)

benzofenon

Resolution ResAP (2002) 1

Kağıt ve Karton

Bisfenol A

EDQM-2021 Paper and Paper Board

Kağıt ve Karton

Bisfenol S

BFR.XXXVI. Paper and board for food contact

Kağıt ve Karton

Spesifik migrasyon Alüminyum

BFR.XXXVI. Paper and board for food contact

Kağıt ve Karton

Birincil aromatik aminler

Resolution ResAP (2002) 1
EDQM-2021 Paper and Paper Board
BFR.XXXVI. Paper and board for food contact

Kağıt ve Karton

Spesifik migrasyon-epiklorohidrin

Resolution ResAP (2002) 1
BFR.XXXVI. Paper and board for food contact

Kağıt ve Karton

3-chloro-1,2-propanediol
1,3-Dichloro-2-propanol

Resolution ResAP (2002) 1
BFR.XXXVI. Paper and board for food contact

Kağıt ve Karton

Toplam kuru kalıntı-Sıcak Su

XXXVI/1. Cooking Papers, Hot Filter Papers and Filter Layers

Kağıt ve Karton

Toplam azot içeriği

XXXVI/1. Cooking Papers, Hot Filter Papers and Filter Layers

Bitki liflerinden yapılan organik malzemeler

Ekstrakte edilebilir PCP

Fiche MCDA n°4 (V02 – 01/01/2019) Fiche Matériaux Organiques-Fibres Végétales de

Bitki liflerinden yapılan organik malzemeler

Ekstrakte edilebilir ağır metaller

Fiche MCDA n°4 (V02 – 01/01/2019) Fiche Matériaux Organiques-Fibres Végétales de

Bitki liflerinden yapılan organik malzemeler

Spesifik Migrasyon-Birincil Aromatik Amin

Fiche MCDA n°4 (V02 – 01/01/2019) Fiche Matériaux Organiques-Fibres Végétales de

Bitki liflerinden yapılan organik malzemeler

Bisfenol-A içeriği

Fiche MCDA n°4 (V02 – 01/01/2019) Fiche Matériaux Organiques-Fibres Végétales de

Bitki liflerinden yapılan organik malzemeler

PFOA(Perflorooktanoik asit)

Fiche MCDA n°4 (V02 – 01/01/2019) Fiche Matériaux Organiques-Fibres Végétales de

Bitki liflerinden yapılan organik malzemeler

Benzofenon

Fiche MCDA n°4 (V02 – 01/01/2019) Fiche Matériaux Organiques-Fibres Végétales de

Bitki liflerinden yapılan organik malzemeler

Spesifik migrasyon-Ftalatlar

Fiche MCDA n°4 (V02 – 01/01/2019) Fiche Matériaux Organiques-Fibres Végétales de

Bitki liflerinden yapılan organik malzemeler

Kurşun, Kadmiyum İçeriği

Fiche MCDA n°4 (V02 – 01/01/2019) Fiche Matériaux Organiques-Fibres Végétales de

Kauçuk

Overall Migration

 

Kauçuk

Akrilonitril

BFR.XXI. Commodities based on natural and synthetic rubber

Kauçuk

Bütadien

BFR.XXI. Commodities based on natural and synthetic rubber

Kauçuk

2,6-di-tert-butyl-p-cresol-BHT

BFR.XXI. Commodities based on natural and synthetic rubber

Kauçuk

Spesifik Migrasyon-Alüminyum, Çinko

BFR.XXI. Commodities based on natural and synthetic rubber

Silikon

Toplam Uçucu Organik Bileşik

BFR.XV. Silicones

Silikon

0.1 N HCL'de Çözünen Metal

French Arrêté du 25 Novembre 1992

Silikon

Ektrakte Edilebilen Bileşikler

BFR.XV. Silicones

Silikon

Peroksit

BFR.XV. Silicones

Gıda ile Temas Eden Diğer Madde

Bisfenol analogları(A,F,S)

 

Gıda ile Temas Eden Diğer Madde

PAH İçeriği

 

Gıda ile Temas Eden Diğer Madde

Perflorooktanoik asit(PFOA), Perflorooktansülfonik asit(PFOS)

 

Ambalaj ve Ambalaj Atıkları

Ağır metaller: kurşun, kadmiyum, cıva ve altı değerlikli krom

94/62/EC

-

Koku ve Tat

(EC) 1935/2004

Renk Malzemesi

Görünür Renk Geçişi

 

Kağıt Mendil, Mutfak Havlusu ve Peçete

Kadmiyum, kurşun ve cıva (su özü)

Resolution ResAP

Kağıt Mendil, Mutfak Havlusu ve Peçete

Pentaklorofenol

Resolution ResAP

Kağıt Mendil, Mutfak Havlusu ve Peçete

Formaldehid

Resolution ResAP

Kağıt Mendil, Mutfak Havlusu ve Peçete

PCB

Resolution ResAP

Kağıt Mendil, Mutfak Havlusu ve Peçete

 2,6-diisopropylnaphthalene (DIPN)

Resolution ResAP

Kağıt Mendil, Mutfak Havlusu ve Peçete

3-chloro-1,2-propanediol
1,3-Dichloro-2-propanol

Resolution ResAP

6216