Atık Yağ Analizleri

Atık Yağ Analizleri

Atık Yağ Analizleri

“Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği” kapsamında yapılan atık yağ analizleri, tüm sanayi kuruluşlarının atık yağlarının çevreye zarar vermeyecek bir şekilde kontrol altında tutulması için uygulanması zorunlu işlemlerdir.
Çevre ve insan sağlığına zarar vermeden atık yağların geçici depolama, taşıma ve bertaraf etme şartlarının sağlanması gerekmektedir. “Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği” dikkate alınarak yapılan test işlemleri ile atık yağların geri kazanılıp kazanılamayacağı veya bertaraf edilip edilmeyeceği belirlenmektedir.

Türkiye’nin birçok yerinde hizmet veren laboratuvarlarımızda TÜRKAK akreditasyonu ve Çevre Bakanlığı tarafından yetkilendirme ile ilgili yasal düzenlemelere ve standartlara uygun bir şekilde “Atık Yağ Analizleri” gerçekleştirilmektedir.

Askıda Katı Madde (AKM) Tayini SM 2540 D
Arsenik (As), Kadmiyum (Cd), Krom (Cr), Kurşun (Pb) Tayini EPA 3051 A
EPA 3052
EPA 6020 A
Atık Yağlardan ve Petrol Sıvılarından Elle Numune Alma TS 900-1 EN ISO 3170
Yalıtım Sıvıları için Numune Alma TS EN 60475

6330