Ağır Metal Testi

Ağır Metal Testi

Ağır Metal Testi

Ağır metaller, suda ve yeryüzünde doğal olarak bulunabilen, aynı zamanda endsütriyel gelişme ile çevredeki miktarı sürekli artmakta olan maddelerdir. İnsan sağlığına zararları göz önüne alınarak tüm sektörlerde olduğu gibi kozmetik sektöründe de kontrol alında tutulmaya çalışılmaktadır.

Kozmetik ürünlerinin içerisinde belirli düzeylerde doğal bileşen olarak bulunabilirler. Ancak kozmetik ürünlerinin cilt ile direkt temas etmesi ve cilt tarafından emilmesi durumunda istenmeyen durumlara neden olabilmektedir.

Ağır metal testleri; şampuan, el sabunu, makyaj malzemeleri, oje, el kremi, losyonlar, ruj gibi kozmetik ürünlerinde gerçekleştirilmektedir.

Kozmetik ürünlerinde insan sağlığına zararları nedeniyle kurşun, arsenik, kadmiyum, cıva, antimon başta olmak üzere Alüminyum, Bakır, Baryum, Berilyum, Bor, Çinko, Demir, Galyum, Gümüş, Kalay, Kalsiyum, Kobalt , Krom, Lityum, Magnezyum, Mangan, Molibden, Nikel, Potasyum, Selenyum, Sezyum, Sodyum, Stronsiyum, Talyum, Tellür, Vanadyum gibi ağır metallerin tayini yapılması gereken parametrelerdir.

Ağır metalleri kabul limitler, Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan “Türkiye İlaç Ve Tıbbi Cihaz Kurumu Kozmetik Ürünlerde Ağır Metal Safsızlıklarına İlişkin Kılavuz” kapsamında belirtilmiştir.

Türkiye’nin birçok yerinde hizmet veren laboratuvarlarımızda TÜRKAK akreditasyonu ile uluslararası standartlar, test yöntemleri, ve ilgili yasal düzenlemeler baz alınarak Kozmetik Ürünlerinde Ağır Metal Testi gerçekleştirilmektedir.

6363