Sterilite Testi

Sterilite Testi

Sterilite Testi

Sağlık kurumlarında tedavi sürecinde hastalar ile direkt veya dolaylı teması bulunan medikal ürünler için sterilite vazgeçilmez bir konudur. Tekrar kullanılan ürünler başta olmak üzere tüm medikal ürünlerin insan sağlığına zarar vermeyecek şekilde temizlik prosedürlerinden geçmiş olması gerekir.

Sağlık kurumlarında kişinin hastalığının çalışanlara veya başka hastalara bulaşmaması ya da medikal ürünler nedeniyle hasta olmaması açısından sterilizasyon kontrol edilmesi gereken kritik bir aşamadır.

Sterilite testi ile Medikal ürünlerde gerçekleştirilen sterilizasyon işleminin performansının ve yeterliliğinin tespit edilmesi hedeflenir. Böylece Eğer yetersizse önlem alınır ve yöntem değiştirilebilir. Aynı zamanda steril kalması gereken medikal ürünlerin paketlenmesi işleminin uygunluğu da kontroller sonucu belirlenebilir.

Medikal cihazların, kalite ve sistem performansının test edilmesi ve geliştirilmesi amacıyla uzman ekip ve yetkin laboratuvarlar ile çalışmak önemlidir. Nanolab Laboratuvarlar Grubu olarak Medikal Cihazlarda Sterilite Testi hizmeti vermekteyiz.
27078