Stabilite Testi (Raf Ömrü)

Stabilite Testi (Raf Ömrü)

Stabilite Testi (Raf Ömrü)

Stabilite Nedir?

Kozmetik ürünlerde stabilite test işlemleri önemli bir parametredir. Stabilite; kozmetik ürününün belirtilmiş fiziksel ve kimyasal özelliklerini muhafaza etme kapasitesini ifade eder. Stabilite testleri uzun süreli ve hızlandırılmış stabilite olarak 2 farklı yöntemle tespit edilebilmektedir.

Türkiye İlaç Ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından hazırlanan “Kozmetik Ürünlerin Stabilitesine Ve Açıldıktan Sonra Kullanım Süresine İlişkin Kılavuz” kapsamında;

Hızlandırılmış Stabilite Testi: Kozmetik ürünün kimyasal ve fiziksel bozunmasını hızlandırmak amacıyla normal saklama koşullarına göre zorlanmış koşullarda yapılan stabilite/dayanıklılık çalışmalarını İfade eder.

Uzun Süreli Stabilite Testi: Öngörülen raf ömrü süresini kapsayacak şekilde, kozmetik ürünün fiziksel, kimyasal, biyolojik ve mikrobiyolojik özelliklerinin değerlendirildiği stabilite çalışmalarını ifade eder.

Bir ürünün normal şartlar altında depolanması ile başlangıçtaki fonksiyonlarını yerine getirebildiği süreç raf ömrü olarak kabul edilir. Satışa sunulan kozmetik ürünleri, belirtilen saklama koşullarında, belirtilen raf ömrü süresince insan sağlığı açısından güvenli olmalıdır.

Kozmetik ürünlerinin bileşimi, formülasyonu, ambalaj şekli, kullanım şekli gibi özellikleri açılmadan önce saklama koşullarında veya açıldıktan sonra kullanma süresi boyunca dayanıklılığının saptanması amacıyla ürünlerde yapılabilecek stabilite testlerinde belirleyici unsurladır.

Stabilite testleri son ambalajlı ürün üzerinde gerçekleştirilmektedir. Test sürecinde belirlenen saklama koşulları ve çalışma süresi, ürünün depolanması, nakliyesi ve kullanımını içerecek nitelikte olmaktadır.

Stabilite testleri genel olarak bazı parametrelerdeki değişimler kontrol edilmektedir:

· pH
· Ambalaj değişiklikleri (Kırılma, çatlama, sızdırmazlık)
· Duyusal Değişimler (Koku, renk, görünüş)
· Viskozite değişimi
· Ağırlık değişimi
· Mikrobiyal yükün belirlenmesi

Kozmetik ürünlerde stabilite testleri ile raf ömrünün belirlenmesi veya etiket bilgilerinin doğrulanması amacıyla gerçekleştirilmektedir.

Türkiye’nin birçok yerinde hizmet veren laboratuvarlarımızda TÜRKAK akreditasyonu ile uluslararası standartlar, test yöntemleri, ve ilgili yasal düzenlemeler baz alınarak Kozmetik Ürünlerinde Stabilite Testleri gerçekleştirilmektedir.

6360